W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Status w trakcie rozstrzygania

BURMISTRZ   POLIC  

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

w Urzędzie Miejskim w Policach

 

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

nazwa stanowiska pracy, Wydział


1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

 1. Przygotowywanie decyzji na zajęcia pasa drogowego dróg publicznych (czasowe zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robót; umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; umieszczenie w pasie drogowym obiektu handlowego; umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione);
 2. Przekazywanie i odbiory placu budowy pod zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 3. Kontrola pasa drogowego dróg publicznych pod kątem legalności zajęć oraz zgodności zajęć z obowiązującymi zezwoleniami.
 4.  Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych nawierzchni po przeprowadzonych robotach.
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia, w tym nie przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.
 6. Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem tras przejazdów oraz wydawaniem zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych na terenie Gminy Police.
 7. Przygotowywanie umów dzierżawy na czasowe lub trwałe zajęcie gruntów stanowiących działki drogowe własności Gminy Police.
 8. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje, że nie są używane.
 9. Obsługa systemu informacji przestrzennej oraz oprogramowania dot. zarządzania pasem drogowym w zakresie powierzonych obowiązków.
 10. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 11. Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu swoich obowiązków.

2.Warunki pracy na stanowisku

Częste kontakty z interesantami,  praca na pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie- średnio 40 godzin tygodniowo, praca przy monitorze ekranowym.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  kwietniu 2016r. nie przekroczył 6%. 

3. Wymagania niezbędne:

  1) wykształcenie wyższe,

  2) min. 3 letni staż pracy,

  3) znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym,

  4) znajomość ustawy o drogach publicznych,

  5) pełna zdolności do czynności prawnych,

  6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,    

  7) biegła obsługa komputera z oprogramowaniem MS Office,

  8) obsługa urządzeń biurowych,

4. Wymagania pożądane

  1) samodzielne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa,

  2) umiejętność pracy w zespole,

  3) zdolność i chęć szybszego rozwiązywania nowych zagadnień,

  4) umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem,

  5) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

5. Wymagane dokumenty:

   1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

   2) list motywacyjny,

   3) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

   4) wypełniony kwestionariusz osobowy**,

   5) kserokopie świadectw pracy,

   6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

   7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienie , o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2014r., poz.1202/,

   8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 07.06.2016r.

pod adresem :

Urząd  Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora - w Urzędzie Miejskim w Policach  w  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ”.Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 108 kB

Powiadom znajomego