Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PolicePodinspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Wiaczesław Zabłocki, Police

uzasadnienie wyboru Wybrany kandydat złożył aplikację spełniającą wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pan Wiaczesław Zabłocki spełnia wymagania niezbędne i pożądane określone w konkursie. Posiadana wiedza i umiejętności gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku na które prowadzony był nabór.

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

miejsce pracy Urząd Miejski w Policach

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police

Treść

BURMISTRZ  POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY      
w Urzędzie Miejskim w Policach
                                   Podinspektor  w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

 

1. Opis stanowiska pracy.
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 • Prowadzenie spraw w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego i sieci na podstawie zgłoszeń użytkowników UM – samodzielnie lub za pośrednictwem specjalizowanego serwisu oraz ewidencjonowanie i rozliczanie prac zewnętrznych firm serwisowych, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego.
 • Planowanie niezbędnych zakupów informatycznych, dokonywanie ocen ofert dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania pod względem technicznym, uczestniczenie w realizacji projektów IT w celu rozwoju systemów w UM.
 • Administrowanie wszystkimi zasobami infrastruktury informatycznej występującej w UM (m.in. komputery, peryferia, oprogramowanie, sieci komputerowe i urządzenia aktywne, itp./) w celu ich właściwego i optymalnego wykorzystania.
 • Organizowanie wyposażania pracowników UM w sprawny i odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zgodnie z obowiązującymi w UM standardami, oraz instalowanie dodatkowych podzespołów komputera i jego peryferia w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania UM.
 • Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa systemów, danych (systematyczne wykonywanie archiwizacji danych zgromadzonych w użytkowanych systemach) i ich użytkowników oraz infrastruktury informatycznej (antywirusy, ochrona dostępu do Internetu i przed nieuprawnionym dostępem) – stosownie do posiadanych środków i możliwości w celu bezpiecznego użytkowania serwisów IT.
 • Instalowanie i aktualizowanie niezbędnego oprogramowania systemowego, biurowego i narzędziowego na stacjach roboczych użytkowników w celu zapewnienia legalizacji oprogramowania.
 • Utrzymywanie rozwoju sieci komputerowej (LAN) oraz usuwanie drobnych awarii sieci. Wykonywanie podstawowych zadań w zakresie realizacji podłączeń sieciowych (znajomość protokołu TCP/IP).
 • Obsługa, koordynacja i eskalacja incydentów w obszarze infrastruktury i aplikacji IT.
 • Administrowanie serwerownią i siecią komputerową oraz archiwizowanie i zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych.
 • Prowadzenie i uaktualnianie Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników.
 • Montaż i realizacja transmisji na żywo (online) z obrad Rady Miejskiej w Policach.
 • Obsługa systemów dziedzinowych występujących w UM ( pakiet finansowo-księgowy, Płatnik, Pfron, Besti@ i inne).
 • Pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych, zgodnie z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
2.Warunki pracy na stanowisku
 Praca  na pełny etat w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2018r. nie przekroczył 6%.
 
3. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie  średnie  o kierunku informatycznym,
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego , preferowany  staż w administracji,
 • Wiedza z zakresu konfiguracji sprzętu komputerowego w tym umiejętności wykonywania instalacji, konserwacji komputerów i drukarek, wymiany podzespołów,
 • Umiejętności w zakresie administrowania systemami opartymi na MS Windows Server /do wersji MS WS 2016/
 • Konfiguracja sieci komputerowych, obsługa zarządzalnych przełączników sieciowych, konfiguracja  routerów, wiedz z zakresu architektury sieci,
 • Znajomość funkcji pakietów biurowych rodziny Microsoft Office (wsparcie dla użytkowników),
 • Znajomość problematyki systemów dziedzinowych jednostek samorządu terytorialnego,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Obsługa urządzeń biurowych.
4. Wymagania pożądane
 • Umiejętności w zakresie projektowania podstawowej grafiki komputerowej (bitmapowa, prezentacyjna),
 • Umiejętności  w zakresie obsługi pakietów do montażu video oraz obsługi streamingu internetowego.
5. Wymagane dokumenty:
 
     1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
     2) list motywacyjny,
     3) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
     4) wypełniony kwestionariusz osobowy**,
     5) kserokopie świadectw pracy,
     6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
    7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (formularz w załączniku).
     9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych/Dz.U. z 2018r., poz.1260 z późn.zm. /.
 
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do   28.12.2018r.  do godziny 15oo
/liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ pod adresem :
Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor-
 w Urzędzie Miejskim w Policach  w Wydziale  Organizacyjno-Prawnym”.
                     
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.
 
** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze
 
6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Polic
  72-010 Police,
  ul. Stefana Batorego 3
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
 3. dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c)  RODO ,           art. 22¹   § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.917 z poźn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

 

Załączniki

OGŁOSZENIE doc, 53 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij