W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Inspektor ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Agnieszka Hallmann , Police
Uzasadnienie wyboru Pani Agnieszka Hallmann zakwalifikowała się do drugiego etapu w konkursie na stanowisko – INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH - i w związku z tym została zaproszona na rozmowę. Podczas rozmowy oceniono predyspozycje, kwalifikacje zawodowe i umiejętności kandydatki jako umożliwiające prawidłową realizację zadań Inspektora ds. Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych..
Szczegóły
Stanowisko Inspektor ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym
Miejsce pracy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat ZGKiM w Policach ul. Bankowa 18 pok. nr 311 III p.

Treść

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Inspektor ds. finansowo-księgowych
w Dziale Finansowo-Księgowym


Szczegółowy opis działalności Zakładu został przedstawiony na stronie internetowej Zakładu: http://www.zgkim.police.pl// 1. Opis stanowiska pracy:

W schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowisko – Inspektor ds. finansowo-księgowych – podlega bezpośrednio Zastępcy Głównego Księgowego.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Bieżąca ewidencja środków trwałych i WNiP,
 2. Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych z zakresu ewidencji wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia,
 3. Naliczanie podatku od nieruchomości i jego ewidencja,
 4. Ewidencja zaangażowania środków samorządowych zakładów budżetowych,
 5. Ewidencja wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca w pomieszczeniu biurowym na III piętrze budynku przy ul. Bankowej 18,
 2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. Biuro w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, konieczność przemieszczania się po schodach z parteru na III piętro,
 4. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo,
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2018 r. nie przekroczył 6%.

 1. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu rachunkowości,
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku co najmniej 2 lata,
 3. Znajomość programów z pakietu MS OFFICE,
 4. Znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 2. Zdolność analitycznego myślenia

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. Kserokopie świadectw pracy,
 5. Referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Termin składania ofert do dnia 23.07.2018 r do godziny 1500(liczy się data wpływu oferty do Zakładu),
 2. Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18 sekretariat pokój nr 312 III p.
 3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektor ds. finansowo-księgowych w ZGKiM w Policach”
 4. Przewidywany termin zatrudnienia wrzesień 2018 r. (umowa o pracę na czas określony – min. 6 miesięcy - pełny etat, po okresie sprawdzającym umowa o pracę na czas nieokreślony – pełny etat),
 5. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone,
 6. Kandydaci których oferta nie została wybrana mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty w terminie 10 dni po ogłoszeniu wyniku konkursu. Po tym terminie, nieodebrane ofert zostaną komisyjnie zniszczone,
 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w ZGKiM w Policach w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach na parterze,
 8. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Gnyp – nr tel. 91 43-11-327


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)(dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police jest administratorem Państwa danych osobowych;
 2. Kontakt z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@zgkim.police.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (a) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (b), pozostałe dane na podstawie zgody (c)

a)       art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2017 poz. 894 ze zm.);

b)       art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)       art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia obecnego procesu rekrutacji;
 2. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane