W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Inspektor ds. technicznych w Dziele Technicznej Obsługi Budynków

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Inspektor ds. technicznych w Dziele Technicznej Obsługi Budynków
Miejsce pracy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat ZGKiM w Policach ul. Bankowa 18 pok. nr 311 III p.
Status w trakcie rozstrzygania
DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Inspektor ds. technicznych
w Dziele Technicznej Obsługi Budynków


Szczegółowy opis działalności Zakładu został przedstawiony na stronie internetowej zakładu: http://www.zgkim.police.pl//


I. Opis stanowiska pracy.


W schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowisko – Inspektor ds. technicznych – podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Technicznej Obsługi Budynków.


Do głównych obowiązków pracownika na ww. stanowisku będzie należało:

 1. Prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych – książka obiektu, w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego,
 2. Prowadzenie korespondencji z lokatorami w sprawach związanych z technicznym utrzymaniem budynków,
 3. Opiniowanie projektów na roboty budowlane wykonywane przez najemców lub współwłaścicieli nieruchomości, na które wymagana jest zgoda zarządcy budynku,
 4. Przygotowywanie planów remontowych, kosztorysów, analiz i sprawozdań związanych z obiektami za które odpowiada,
 5. Przygotowywanie danych dotyczących potrzeb remontowych na zebrania wspólnot mieszkaniowych oraz do planu budżetowego zakładu,
 6. Czynne uczestnictwo w wyznaczonych zebraniach wspólnot mieszkaniowych w okresie marzec/kwiecień każdego roku, wspieranie osoby prowadzącej zebranie w sprawach technicznych za które odpowiada,
 7. Reprezentowanie zakładu przed pracownikami instytucji kooperujących w sprawach za które odpowiada zgodnie z zakresem obowiązków.

II. Warunki pracy na stanowisku:


 1. Stały kontakty z pracownikami zakładu oraz z interesantami zakładu,
 2. Praca w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku przy ul. Bankowej 18 oraz w terenie  w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków służbowych związanych nadzorem nad właściwym utrzymaniem budynków,
 3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. Biuro w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, konieczność przemieszczania się po schodach z parteru na III piętro,
 5. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo,
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2018 r. nie przekroczył 6%.

III. Wymagania niezbędne:


 1. Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane budowlane,
 2. Wykształcenie średnie o profilu budowlanym (technikum budowlane) w przypadku posiadania wykształcenia wyższego o profilu niebudowlanym,
  1. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze min. 2 lata,
  2. Podstawowa znajomość zasad kosztorysowania robót remontowo-budowlanych,
  3. Podstawowa znajomość prawa budowlanego oraz ustaw i rozporządzeń związanych z utrzymanie stanu technicznego obiektów budowlanych,
  4. Dobra znajomość pakietu MS Office,
  5. Podstawowa znajomość programu do kosztorysowania Norma,
  6. Dobra organizacja pracy własnej,
  7. Dyspozycyjność i komunikatywność,
  8. Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód do użytku w celach służbowych (możliwy ryczałt na samochód do wykorzystania na jazdy lokalne w celach służbowych).

IV. Wymagania pożądane:


 1. Doświadczenie w pracy w podobnych strukturach w zakładach odpowiedzialnych za utrzymanie stanu technicznego budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej,
 2. Aktywne i samodzielne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa,
 3. Dbałość o szczegóły, terminowość i odpowiedzialność,
 4. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem i ze współpracownikami,
 5. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

V. Wymagane dokumenty:


 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. Kserokopie świadectw pracy,
 5. Referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.           z 2016 r. poz. 922).

VI. Informacje dodatkowe: 1. Termin składania ofert do dnia 14 czerwca 2018 r do godziny 1430
 2. Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18 sekretariat pokój nr 312 III p.
 3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Inspektor ds. technicznych w ZGKiM w Policach”
 4. Przewidywany termin zatrudnienia czerwiec 2018 r. (umowa o pracę na czas określony – min. 6 miesięcy - pełny etat, po okresie sprawdzającym umowa o pracę na czas nieokreślony – pełny etat),
 5. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone,
 6. Kandydaci których oferta nie została wybrana mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty w terminie 10 dni po ogłoszeniu wyniku konkursu. Po tym terminie, nieodebrane ofert zostaną komisyjnie zniszczone,
 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w ZGKiM w Policach w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach na parterze.

Powiadom znajomego