W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Zastępca Dyrektora

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Pan Roman Cygan, Police
Uzasadnienie wyboru Pan Roman Cygan zakwalifikował się do drugiego etapu w konkursie na stanowisko – ZASTĘPCA DYREKTORA - i w związku z tym został zaproszony na rozmowę. Podczas rozmowy oceniono predyspozycje, kwalifikacje zawodowe i umiejętności kandydata jako umożliwiające prawidłową realizację zadań zastępcy dyrektora.
Szczegóły
Stanowisko Zastępca Dyrektora
Miejsce pracy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat ZGKiM w Policach ul. Bankowa 18 pok. nr 311 III p.

Treść

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ZASTĘPCA  DYREKTORA

Szczegółowy opis działalności Zakładu został przedstawiony na stronie internetowej zakładu: http://www.zgkim.police.pl/

I.    Opis stanowiska pracy.

Do głównych obowiązków pracownika na stanowisku Zastępca Dyrektora będzie należało:
1.    Zastępowanie Dyrektora Zakładu w czasie nieobecności,
2.    Organizowanie, nadzorowanie i kierowanie działalnością podległych komórek organizacyjnych: Działu Czynszów, Rozliczeń i Administracji, Działu Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych, Działu Obsługi Urządzeń Komunalnych oraz pracą Starszego specjalisty ds. kadr i Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
3.    Nadzorowanie i odpowiedzialność za sprawy związane z Polityką Bezpieczeństwa Informacji w Zakładzie
4.    Inicjowanie i wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych usprawniających pracę  w podległym zespole,
5.    Sprawowanie kontroli funkcjonalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

II.    Warunki pracy na stanowisku

1.    Stały kontakty z pracownikami zakładu oraz z interesantami zakładu,
2.    Praca w pomieszczeniu biurowym na III p. budynku przy ul. Bankowej 18 oraz w terenie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków służbowych związanych nadzorem nad podległymi służbowo komórkami organizacyjnymi,
3.    Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4.    Biuro w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, konieczność przemieszczania się po schodach z parteru na III piętro,
5.    Praca w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo,
6.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lutym 2018 r. nie przekroczył 6%

III.    Wymagania niezbędne:

1.    Wykształcenie wyższe – preferowane prawnicze,
2.    Doświadczenie zawodowe min. 10 lat w tym co najmniej 5 lat na stanowisku związanym z pełnieniem funkcji kierowniczej,
3.    Doświadczenie w zarządzaniu podległym zespołem,
4.    Podstawowa wiedza w zakresie działalności zakładu, szczególnie w zakresie działania komórek które będą podlegać zastępcy dyrektora,
5.    Dobra znajomość pakietu MS Office,
6.    Dobra organizacja pracy własnej,
7.    Dyspozycyjność i komunikatywność,

IV.    Wymagania pożądane

1.    Studia podyplomowe z zarządzania,
2.    Wysokie zdolności komunikacyjne,
3.    Wysoka kultura osobista,
4.    Umiejętności delegowania obowiązków i motywowania pracowników,
5.    Kreatywność,
6.    Umiejętność analitycznego myślenia,
7.    Konsekwencja w działaniu oraz silna motywacja do osiągnięcia wyznaczonych celów,
8.    Dobra organizacja pracy własnej i zespołu,

V.    Wymagane dokumenty:

1.    życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2.    list motywacyjny,
3.    kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4.    kserokopie świadectw pracy,
5.    referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
6.    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 922)

VI.    Informacje dodatkowe:

1.    Termin składania ofert do dnia 23 marzec 2018 do godziny 1430,
2.    Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 18 sekretariat pokój nr 311 III p.
3.    Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Zastępca Dyrektora  w  ZGKiM w Policach”
4.    Przewidywany termin zatrudnienia od kwiecień 2018 r. (umowa o pracę na czas określony – min. 6 miesięcy - pełny etat, po okresie sprawdzającym umowa o pracę na czas nieokreślony – pełny etat),
5.    Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.
6.    Kandydaci których oferta nie została wybrana mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty w terminie 10 dni po ogłoszeniu wyniku konkursu. Po tym terminie, nieodebrane ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
7.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w ZGKiM w Policach w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach na parterze.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane