W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Magdalena Brzezińska
Uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne.
Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Magdalena Brzezińska
posiada kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków
przypisanych do stanowiska , na które prowadzony był nabór.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Status rozstrzygnięte

 

BURMISTRZ   POLIC  

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

w Urzędzie Miejskim w Policach

 

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami

nazwa stanowiska pracy,


 

1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:


1) przygotowywanie umów dzierżawy pod garażami i najmu garaży,

2) przygotowywanie umów oddania w użytkowanie wieczyste gruntów pod garaże,

3) aktualizacja czynszu dzierżawy i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

4) prowadzenie ewidencji zawartych umów,


2.Warunki pracy na stanowisku

Praca  biurowa w wymiarze 1 etatu, częste kontakty z interesantami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych.  

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  listopadzie 2017r. nie przekroczył 6%.


3. Wymagania niezbędne:


1) wykształcenie  minimum średnie,

2) wymagany minimalny staż pracy- 3 lata, preferowany staż  pracy w administracji publicznej ,

3)  znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów do niej wykonawczych,

4) znajomość przepisów kodeksu cywilnego,

5) obywatelstwo polskie,

6) pełna zdolność do czynności prawnych,

7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) obsługa komputera  i urządzeń biurowych,

9) prawo jazdy kat.B,

 

4. Wymagania pożądane

1. zdolność i chęć szybkiego uczenia się,

2. dobra organizacja pracy samodzielność w działaniu, odpowiedzialność,

   umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich.

 

5. Wymagane dokumenty:

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4. wypełniony kwestionariusz osobowy**,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienie , o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2016r., poz.902/

8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do  22.12.2017r. do godz.15

pod adresem :

Urząd  Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor - w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale  Gospodarki Gruntami. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

Załączniki

Powiadom znajomego