W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceAplikant Straży Miejskiej w Policach

Wersja strony w formacie XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Magdalena Kobus,

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne.
Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Magdalena Kobus posiada kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków
przypisanych do stanowiska , na które prowadzony był nabór.

Szczegóły

stanowisko Aplikant Straży Miejskiej w Policach

miejsce pracy Straż Miejska w Policach

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Treść

BURMISTRZ POLIC

OGŁASZA NABÓR

NA  DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

w Urzędzie Miejskim w Policach

 aplikantów Straży Miejskiej w Policach

1.Opis stanowiska pracy.

 

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonanie zadań z zakresu:

- podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

- patrolowania ulic i kontroli pod względem przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o strażach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa lokalnego,

- przestrzegania prawa, rzetelnego, bezstronnego i terminowego wykonywania poleceń przełożonych.

  Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na stanowisko strażnicze podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym.


2. Warunki pracy na stanowisku:

- częste kontakty z mieszkańcami,

- kontakt ze zwierzętami,

- praca na pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie, średnio 40 godzin tygodniowo,

- praca w terenie.


3. Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- ukończone 21 lat,

- posiadanie pełni praw publicznych,

- wykształcenie minimum średnie,

- nienaganna opinia,

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- uregulowany stosunek do służby wojskowej.


4.Wymagania pożądane:

- znajomość podstaw obsługi komputera,

- zamieszkanie na terenie Gminy Police lub najbliższej okolicy(np. sąsiedniej gminy),

- dobra znajomość topografii Gminy Police,

- preferowany wiek do 35 lat( z uwagi na charakter pracy),

- brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. alergia, lęk),

- znajomość specyfiki pracy w Straży Miejskiej,

- posiadanie prawa jazdy kategorii B,

- preferowane osoby posiadające przeszkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich).


5.Wymagane dokumenty:

- życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

- wypełniony kwestionariusz osobowy*,

- kserokopie świadectw pracy( jeśli posiada),

- referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135),

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 19 października 2017 roku

pod adresem:

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3,I piętro.* druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane