Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceGłównego księgowego w „Bajkowym” Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Policach

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Dorota Wiśniewska, Police

uzasadnienie wyboru Pani Dorota Wiśniewska spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu Dyrektora „Bajkowego” Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – głównego księgowego- z dnia 03.07.2017 r. W rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością i doświadczeniem z zakresu zadań wykonywanych przez głównego księgowego oraz potwierdziła posiadanie pożądanych umiejętności. Wysokie kwalifikacje gwarantują sprawność i rzetelność w pracy.

Szczegóły

stanowisko Głównego księgowego w „Bajkowym” Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Policach

miejsce pracy „Bajkowe” Przedszkole Publiczne Nr 8 w Policach, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Treść

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Dyrektor „Bajkowego” Przedszkola Publicznego Nr 8  w Policach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego.

1. „Bajkowe” Przedszkole Publiczne Nr 8 w Policach, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31tel. 91 3 177-354

2. Stanowisko: główny księgowy.

3. Wymiar czasu pracy: 30 godzin tygodniowo.

4. Termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2017 r.

5. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie:  

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

2) znajomość zagadnień z zakresu: finansów publicznych, zasad rachunkowości, klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

5) dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,


6. Wymagania pożądane:

1) 3 letni staż pracy w służbach finansowo – księgowych jednostek lub zakładów budżetowych,

2) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności: komunikatywność,  operatywność, zdolność analitycznego myślenia, pracy w zespole, dobra organizacja własnej pracy, rzetelność, punktualność.


7. Główne zadania:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

2) rozliczanie finansowe placówki związane z jej działalnością,

3) sporządzanie dokumentacji rachunkowej,

4) przyjmowanie i kontrolowanie dokumentacji rachunkowej,

5) archiwizowanie dokumentacji finansowej,

6) rozliczanie inwentaryzacji majątku przedszkola,

7) sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań,

8) analizowanie wykorzystywania środków budżetowych,

9) wy­­konywanie sprawozdań finansowych i budżetowych,

10) obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla zatrudnionych w przedszkolu  pra­cowników, rozliczanie deklaracji ZUS, US.

11) ewidencjonowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

12) przygotowywanie projektu planu finansowego przedszkola,

13) kontrolowanie operacji finansowych oraz legalności dokumentacji finansowej,

14) nadzorowanie pod względem poprawności prawnej zawieranych przez przedszkole umów, skutkujących zobowiązaniami finansowymi przedszkola,

15) monitorowanie zgodności dokonywanych przez przedszkole wydatków z ustawą o zamó­wie­niach publicznych,

16) nadzorowanie poprawności wykonywanych przez innych pracowników zadań zwią­zanych z rachunkowością,

17) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów związanych z finansami i rachun­kowością.


8. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dokumentów/dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4) kwestionariusz osobowy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)


9. Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 14.07.2017 r.

 na adres: Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w „Bajkowym” Przedszkolu Publicznym Nr 8  w Policach”

10. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.


11.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedszkolu , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

12. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Policach  po terminie nie będą rozpatrywane.


13. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu     Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicach ogłoszeniowych „Bajkowego” Przedszkola Publicznego Nr 8  w Policach.Dyrektor „Bajkowego”

 Przedszkola Publicznego  Nr 8 w

 PolicachZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij