Wnoszący:

Anonimizacja

Skan petycji

Przedłużenie terminu odpowiedzi do 18 czerwca 2016 r.