Wnoszący:

Anonimizacja

 

Skan petycji

 

W dniu 8 stycznia 2016 r. przekazano petycję do zaopiniowania  Komisji Infrastruktury Komunalnej,Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach oraz do rad osiedlowych i sołectw.

Przedłużenie terminu odpowiedzi.