ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Bankowa 18
72-010 Police
sekretariat: tel. 91 317 50 37
fax: 91 317 54 31

strona internetowa: www.zgkim.police.pl
mail: zgkimpolice@pro.onet.pl
dyrektor: Tomasz Kaczmarek

Telefony:

Centrala 91 431 13 00
Kadry 91 431 13 26
Techniczna obsługa budynków 91 431 13 66
91 431 13 67
Najem lokali i rozliczenia czynszowe 91 431 13 81
91 431 13 83
Obsługa wspólnot mieszkaniowych 91 431 13 30
91 431 13 32
Administracja cmentarzy (biuro - Tanowska 8) 91 312 12 81
91 312 12 82
Pogotowie lokatorskie 91 317 78 81