Biuro Rady Miejskiej
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
tel. (91) 4311826, 4311828
e-mail: rada.miejska@ug.police.pl

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  MIEJSKIEJ W  POLICACH

PRZYJMUJE MIESZKAŃCÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW 

W  PONIEDZIAŁKI

W  GODZ.  OD  14.00  DO  16.00