Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu publicznym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym e-Zamówienia w dniu 18.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP00152098/01Załączniki:

OGŁOSZENIE
SWZ
zał.nr 1 Oferta cenowa - druk