Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu publicznym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym e-Zamówienia w dniu 18.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP00152098/01