Termin składania dodatkowej oferty do dnia 27 września 2021 r. do godz.: 10:00Załączniki:

Ogłoszenie
01. SWZ
02. Zał. nr 1 Wzór form. ofertowego
03 Zał. nr 2 oś. o braku podstaw wykluczenia
04 Zał. nr 2a oś. o braku podstaw wykl. pod. 3
05 Zał. nr 3 oś. o spełnieniu war. udziału
06 Zał. nr 3a oś. o spełnieniu war. udz. pod. 3
07 Zał. nr 4 oś. o aktualności wstępne
08. Zał. nr 5 Wykaz wykonanych dostaw
09. Zał. nr 6 Zob. podmiotu trzeciego
10. Zał. nr 7 Oś. grupa kapitałowa
11. Załącznik nr 8 Wzór umowy
12. Załącznik nr 3 do Umowy wykaz PPE
13. Załącznik nr 9 do SWZ OPZ wykaz PPE
Pytania i odpowiedzi nr 1
Informacja nr 1
Informacja nr 2
Pytania i odpowiedzi nr 2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja nr 3 składanie ofert dodatkowych