Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu publicznym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym e-Zamówienia w dniu 30.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP/00125143/01Załączniki:

Ogłoszenie
Identyfikator postępowania