Burmistrz Polic ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmian w statucie Osiedla nr 2 Stare Miasto w Policach.

Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Osiedla nr 2 Stare Miasto oraz Rady Osiedla na temat projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Osiedla Nr 2 Stare Miasto w Policach.

W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy Osiedla nr 2 Stare Miasto, zgłaszając swoje uwagi do projektu uchwały na piśmie (w tym w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ug.police.pl) z  dopiskiem: „Konsultacje - Stare Miasto” lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Policach (ul. Stefana Batorego 3, 72 – 010 Police, pokój 16 lub 25b).

Konsultacje przeprowadza się dodatkowo poprzez przekazanie projektu statutu do zaopiniowania Radzie Osiedla Nr 2 Stare Miasto w Policach.

Konsultacje trwają od 22 lutego do 8 marca 2021 roku.Załączniki:

Zarządzenie nr 50/2021
Uchwała RM - zmiana statutu RO2