Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu publicznym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2020 r. pod numerem: 7652383-N-2020