Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu publicznym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07.02.2020 r. pod numerem 510409-N-2020