Brak treści artykułu

Załączniki:

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 29 października 2019 roku