Brak treści artykułu

Załączniki:

Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 sierpnia 2019 roku