Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Biuro Rady Miejskiej w Policach informuje, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Policach odbędzie się 26 lutego 2019 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, pokój 26, I p.