Renata Langiewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Policach

Wioletta Kołodziejczyk - Dyrektor Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie

Waldemar Echaust - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach

Gabriela Doba - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach

Jarosław Łebek - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Policach

Artur Zagórski - Dyrektor Gminazjum nr 3 w Policach

Halina Żółtowska - Dyrektor Zespółu Szkół w Trzebieży

Grażyna Magierek - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Trzebieży

Anna Ryl - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach

Małgorzata Czubala - Kierownik Miejskiego Żłobka w Policach ul. Robotnicza 15/17

Ewa Klein - Dyrektor Gminazjum nr 1 w Policach

Maria Zielińska - Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach

Alicja Szyndlarewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tanowie

Ewa Rudnik - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach

Agata Jurek - Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach

Katarzyna Wróbel - Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach

Małgorzata Szyłejko - Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach

Renata Maruszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach

Małgorzata Badowska - Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 'Calineczka' w Policach

Zbigniew Koźlarek - Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach

Barbara Tasak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach

Grażyna Kozak - Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Policach

Magdalena Ziętek-Świderska - Dyrektor Leśnego Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach

Małgorzata Wycichowska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Tanowie

Lidia Wojnicz - Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8

Danuta Twardziak - Osrodek Pomocy Społecznej w Policach - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych

Ryszard Szremski - Komendant Straży Miejskiej [start] [koniec]

Jerzy Nędzusiak - Dyrektor - Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym

Ryszard Niedworok - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach