Porządek obrad
I sesji Rady Miejskiej w Policach
w dniu 23 listopada 2018 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 3. Wręczenie radnym oraz burmistrzowi zaświadczeń o wyborze.
 4. Ślubowanie radnych.
 5. Stwierdzenie quorum.
 6. Przedstawienie porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach.
 8. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach.
 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Policach.
 10.  Ślubowanie Burmistrza Polic.
 11. Wystąpienie Burmistrza Polic.
 12. Wystąpienie zaproszonych gości.
 13. Zamknięcie sesji.