Wnoszący:
Agnieszka Kobylińska
Piotr Mikłaszewicz
Janusz Zdanowicz

Skan petycji

Odpowiedzi na petycje