Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu publicznym zostało opublikowane na portalu centralnym BZP Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2018 r. pod numerem: 584719-N-2018