INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM  W POLICACH*

 

 

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami

nazwa stanowiska pracy

 

 

Burmistrz Polic  informuje,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.  stanowisko  została wybrana Pani  Magdalena  Brzezińska.

                                            

                            

Uzasadnienie:

 Wybrana kandydatka złożyła  aplikację  spełniającą wymogi formalne.

 Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna  wykazała, że Pani Magdalena Brzezińska

 posiada kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających z  zakresu obowiązków    

 przypisanych do stanowiska , na które prowadzony był nabór.