Wnoszący:

Tomasz Tokarczyk

Skan petycjiZałączniki:

rozstrzygnięcie petycji