Urząd Miejski w Policach


ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32


e-mail: sekretariat@ug.police.pl


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceZakład Wodociągów i Kanalizacji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ul. Grzybowa 50
72-010 Police

Dyrektor Zakładu: Zbigniew Koźlarek
Z-ca Dyrektora ds. technicznych: Leszek Wyrwicz

Telefony:
Pogotowie techniczne (bezpłatny) 994
Sekretariat:  (91) 42-41-310
(91) 42-41-311
(91) 42-41-312
Fax:   (91) 31-70-015
Główny Księgowy: (91) 42-41-324
Kadry: (91) 42-41-319
Kasa:  (91)-42-41-314
Windykacja: (91) 42-41-322
Inżynier Utrzymania Ruchu: (91) 42-41-317
Dział techniczny: (91) 42-41-315, 42-41-318

http://www.zwik.police.pl
e-mail: zwik@police.pl

INFORMACJE O ZAKŁADZIE
Nazwa Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Lokalizacja Woj. Zachodniopomorskie, Powiat Policki, Gmina Police
Kod 72-010
Adres Police, ul. Grzybowa 50
Kontakt

Tel. 091 424 13 10
Fax. 091-317-00-15
e-mail: zwik@police.pl
www.zwik.police.pl

POGOTOWIE TECHNICZNE: tel. 994 (całą dobę)
lub tel. 091-431-65-36 (od godz. 7 do 15)
lub tel. 091-424-13-28 (od godz. 15 do 7)

Dyrektor Zakładu

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Zbigniew Koźlarek


Leszek Wyrwicz 


REGON 810525483
Rachunek bankowy: Bank Pekao S.A.
Numer rachunku bankowego 13 1240 3927 1111 0010 6049 8033
PLACÓWKI TERENOWE
Wydział produkcji wody ul. Grzybowa 50 tel. 091 424 13 29
Wydział eksploatacji sieci kanalizacyjnej ul. Dębowa 2 tel. 091 317 57 79
Wydział eksploatacji sieci wodociągowej ul. Tanowska 3 tel. 091 431 65 36
Pogotowie techniczne tel. 994 (całą dobę)
lub tel. 091-431-65-36 (od godz. 7 do 15)
lub tel. 091-424-13-28 (od godz. 15 do 7)
Baza transportu i sprzętu ul. Dębowa 2 tel. 091 312 11 38
Sekcja zaopatrzenia ul. Grzybowa 50 tel. 091 424 13 16
Magazyn ul. Tanowska 8, tel. 091 424 40 35
Laboratorium ul. Grzybowa 50, tel. 091 424 13 10
STATUS PRAWNY
Oznaczenie formy prawnej zakład budżetowy
Firma, pod którą działa zakład ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W POLICACH
REGON 810525483
ORGANIZACJA
Schemat organizacyjny Schemat organizacyjny ZWiK
   
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Przedmiot działalności przedsiębiorcy
 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków poprzez ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 2. Zapewnienie stałej sprawności technicznej posiadanych sieci, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 3. Sprawowanie nadzoru technicznego i sanitarnego nad siecią, urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.
 4. Obliczanie, pobór opłat za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków.
 5. Podejmowanie działań określających kierunki rozwoju zakładu dla perspektywicznego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
 6. Wykonywanie robót remontowych i inwestycyjnych zgodnie z ustalonym planem.
 7. Świadczenie odpłatnych usług branżowych na zlecenie osób prawnych i fizycznych.
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
Struktura własnościowa Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach jest zakładem budżetowym Gminy Police. Mienie w całości stanowi mienie Gminy Police.
MAJĄTEK
Majątek, którym dysponuje zakład Wartość środków trwałych na koniec roku 2012 wynosiła 121 756 951,99 zł.
Na majątek firmy składają się:
 1. Budynki i lokale
 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 3. Kotły i maszyny energetyczne
 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
 6. Urządzenia techniczne
 7. Środki transportowe
 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.
TRYB DZIAŁANIA
Tryb działania Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach został powołany Uchwałą Nr XVI/117/91 Rady Gminy i Miasta w Policach z dnia 28 czerwca 1991 roku. Działalność swą rozpoczął z dniem 1 stycznia 1992 roku jako zakład budżetowy Gminy Police i w takiej formie organizacyjnej prowadzi swą działalność.
PRZYJMOWANIE SPRAW
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Pisma, druki, wnioski można składać w sekretariacie ZWiK w Policach, przy ul. Grzybowej 50 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, wysyłać pocztą na adres zakładu lub pocztą elektroniczną na adres zwik@police.pl.

Wszystkie sprawy (pisma) wpływające do przedsiębiorstwa kierowane są według właściwości sprawy do poszczególnych komórek organizacyjnych.

Wzory druków, wniosków można pobrać osobiście w siedzibie ZWiK, bądź za pośrednictwem witryny www.zwik.police.pl.
ORGANY
Zarząd Zakładu Dyrektor Zakładu: Zbigniew Koźlarek
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Eksploatacji: Leszek Wyrwicz
PRZETARGI
Przetargi ZWiK Przetargi ZWiK dostępne na witrynie www.zwik.police.pl
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
Archiwum zakładowe ZWiK w Policach prowadzi archiwum zakładowe, w którym ewidencjonowane, gromadzone i przechowywane są:
 • dokumenty finansowo - księgowe,
 • akta osobowe,
 • dokumenty dotyczące zamówień publicznych,
 • dokumenty techniczne,
 • inna dokumentacja dotycząca ZWiK
Rejestry i ewidencje W zakładzie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • rejestr wydawanych warunków technicznych
 • rejestr uzgodnień projektów technicznych
 • rejestr odbiorów sieci i przyłączy
 • rejestr dodatkowych wodomierzy rozliczających wodę bezpowrotnie zużytą
 • rejestr umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • rejestr wystawionych faktur
 • ewidencja skarg
 • ewidencja kontroli
 • ewidencja zamówień publicznych
 • ewidencja zgłoszeń awarii
 • rejestr zbiorów danych osobowych
Udostępnianie informacji zawartych w w/w zasobach odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198).
SERWIS
Redaktor  
Nadzór Merytoryczny Anna Grygorcewicz


Wieloletni plan rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

„ Ochrona danych osobowych w ZWiK Police:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, ul. Grzybowa 50.

Przetwarzanie danych osobowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Policach odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

W Zakładzie prowadzi się rejestr zborów danych osobowych, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz.U. 2015.719) w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

Rejestr zbiorów danych dostępny jest na stronie www.zwik.police.pl”  


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij