W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 11924 artykuły
uchwała nr: XLIII/327/06
uchwała nr XLIII/327/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Police na 2007 rok na realizację zadań publicznych w zakresie pożytku publicznego o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym, które przyczynią się do rozwoju współpracy społeczności lokalnych po obu stronach granicy polsko – niemieckiej.
uchwała nr: XLIII/326/06
uchwała nr XLIII/326/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna”.
uchwała nr: XLIII/325/06
uchwała nr XLIII/325/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Policach.
uchwała nr: XLII/324/06
uchwała nr XLII/324/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
uchwała nr: XLII/323/06
uchwała nr XLII/323/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Police lub jej jednostkom organizacyjnym.
uchwała nr: XLII/322/06
uchwała nr XLII/322/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.
uchwała nr: XLII/321/06
uchwała nr XLII/321/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz jej zabezpieczenia.
uchwała nr: XLII/320/06
uchwała nr XLII/320/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz jej zabezpieczenia.
uchwała nr: XLII/319/06
uchwała nr XLII/319/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
uchwała nr: XLII/318/06
uchwała nr XLII/318/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie przeniesienia za wynagrodzeniem na rzecz Pana Zygmunta Durmana własności działki nr 1973/38 z obrębu ewidencyjnego 6-Police i nieodpłatnego przeniesienia własności znajdującego się na niej budynku stacji transformatorowej.
uchwała nr: XLII/317/06
uchwała nr XLII/317/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach.
uchwała nr: XLII/316/06
uchwała nr XLII/316/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia statutu Sołectwa Uniemyśl.
uchwała nr: XLII/315/06
uchwała nr XLII/315/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Police.
uchwała nr: XLII/314/06
uchwała nr XLII/314/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
uchwała nr: XLI/313/06
uchwała nr XLI/313/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia zasad partycypacji w 2006 r. w kosztach wykonania przyłączy do nowo wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej.
uchwała nr: XLI/312/06
uchwała nr XLI/312/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmiany uchwały ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium i planu miejscowego.
uchwała nr: XLI/311/06
uchwała nr XLI/311/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Świdwie”.
uchwała nr: XLI/310/06
uchwała nr XLI/310/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie przyjęcia „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Police na lata 2006 – 2016”.
uchwała nr: XL/309/05
uchwała nr XL/309/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police.
uchwała nr: XL/308/05
uchwała nr XL/308/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2005-2010, III edycja.
uchwała nr: XL/307/05
uchwała nr XL/307/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie przekazania w formie aportu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. w Policach inwestycji zrealizowanej ze środków budżetu Gminy Police.
uchwała nr: XL/306/05
uchwała nr XL/306/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie odmowy uwzględnienia złożonego przez Państwa Barbarę i Jerzego Łukasiewicz wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnień poprzez Uchwałę Rady Miejskiej w Policach Nr XLV/346/01 z dnia 20 grudnia 2001 roku zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości: Pilchowo, Bartoszewo, Żółtew.
uchwała nr: XL/305/05
uchwała nr XL/305/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie powołania radnych do komisji opiniującej przyznanie dotacji w 2006 roku organizacjom pozarządowym, na realizację zadań pożytku publicznego.
uchwała nr: XL/304/05
uchwała nr XL/304/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2006 roku.
uchwała nr: XL/303/05
uchwała nr XL/303/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zarządzenia wyboru Rady Osiedla Nr 4 Dąbrówka w Policach.