W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 11540 artykułów
uchwała nr: XLII/318/06
uchwała nr XLII/318/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie przeniesienia za wynagrodzeniem na rzecz Pana Zygmunta Durmana własności działki nr 1973/38 z obrębu ewidencyjnego 6-Police i nieodpłatnego przeniesienia własności znajdującego się na niej budynku stacji transformatorowej.
uchwała nr: XLII/317/06
uchwała nr XLII/317/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach.
uchwała nr: XLII/316/06
uchwała nr XLII/316/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia statutu Sołectwa Uniemyśl.
uchwała nr: XLII/315/06
uchwała nr XLII/315/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Police.
uchwała nr: XLII/314/06
uchwała nr XLII/314/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
uchwała nr: XLI/313/06
uchwała nr XLI/313/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia zasad partycypacji w 2006 r. w kosztach wykonania przyłączy do nowo wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej.
uchwała nr: XLI/312/06
uchwała nr XLI/312/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmiany uchwały ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium i planu miejscowego.
uchwała nr: XLI/311/06
uchwała nr XLI/311/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Świdwie”.
uchwała nr: XLI/310/06
uchwała nr XLI/310/06
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie przyjęcia „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Police na lata 2006 – 2016”.
uchwała nr: XL/309/05
uchwała nr XL/309/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police.
uchwała nr: XL/308/05
uchwała nr XL/308/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2005-2010, III edycja.
uchwała nr: XL/307/05
uchwała nr XL/307/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie przekazania w formie aportu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. w Policach inwestycji zrealizowanej ze środków budżetu Gminy Police.
uchwała nr: XL/306/05
uchwała nr XL/306/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie odmowy uwzględnienia złożonego przez Państwa Barbarę i Jerzego Łukasiewicz wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnień poprzez Uchwałę Rady Miejskiej w Policach Nr XLV/346/01 z dnia 20 grudnia 2001 roku zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości: Pilchowo, Bartoszewo, Żółtew.
uchwała nr: XL/305/05
uchwała nr XL/305/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie powołania radnych do komisji opiniującej przyznanie dotacji w 2006 roku organizacjom pozarządowym, na realizację zadań pożytku publicznego.
uchwała nr: XL/304/05
uchwała nr XL/304/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2006 roku.
uchwała nr: XL/303/05
uchwała nr XL/303/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zarządzenia wyboru Rady Osiedla Nr 4 Dąbrówka w Policach.
uchwała nr: XL/302/05
uchwała nr XL/302/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2006.
uchwała nr: XL/301/05
uchwała nr XL/301/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie nadania tytułu „Honorowy obywatel Gminy Police” Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi prof. dr hab. dr h.c. Kazimierzowi Majdańskiemu.
uchwała nr: XXXIX/300/05
uchwała nr XXXIX/300/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i współfinansowanie przez Gminę Police przedsięwzięcia pt. „Zintegrowany system rozwoju Powiatu Polickiego poprzez wszechstronne podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej oraz wdrażanie innowacyjnych, informatycznych rozwiązań organizacyjnych”
uchwała nr: XXXIX/299/05
uchwała nr XXXIX/299/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek.
uchwała nr: XXXIX/298/05
uchwała nr XXXIX/298/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie określenia stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Police.
uchwała nr: XXXIX/297/05
uchwała nr XXXIX/297/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Police.
uchwała nr: XXXIX/296/05
uchwała nr XXXIX/296/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police na rzecz Powiatu Polickiego.
uchwała nr: XXXIX/295/05
uchwała nr XXXIX/295/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police w ramach pomocy de minimis.
uchwała nr: XXXIX/294/05
uchwała nr XXXIX/294/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych