Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceZARZĄDZENIE Nr 20/2010

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ZARZĄDZENIE Nr 20/2010
Burmistrza Polic
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotacje na podstawie przeprowadzonego konkursu oraz wysokości dotacji w 2011 r.
    
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 5 załącznika do uchwały Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2011 r., Burmistrz Polic zarządza, co następuje:
 
                 § 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie:
1)       wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2)       turystyki i krajoznawstwa,
3)       ochrony dóbr kultury i tradycji,
4)       wypoczynku dzieci i młodzieży,
dokonano wyboru podmiotów, które uzyskają dotację w 2011 r.
                        2. Wykaz podmiotów i wysokość dotacji określa załącznik do zarządzenia.
                 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Na konkurs ofert ogłoszony przez Gminę Police, którego termin upłynął w dniu
15 grudnia 2010  r. wpłynęły 44 oferty, w tym :
1)       na zadanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa– 7 ofert,
2)       na zadanie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – 7 ofert,
3)       na zadanie w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji – 8 ofert,
4)       na zadanie w zakresie  wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej – 22 oferty.
Oferty złożono na drukach określonych rozporządzeniem, wpłynęły w terminie.
W przypadku 43 ofert nie znaleziono błędów formalnych, zostały wypełnione prawidłowo i zawierały wymagane dokumenty (sprawozdanie merytoryczne
i finansowe oraz aktualny odpis z rejestru i obowiązujący statut jednostki).
Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane były następujące kryteria:
 
1)      możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania,
2)      kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz udział finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów,
3)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania,
4)      wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
5)      analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji,
6)      wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg i ranga imprezy, jej atrakcyjność,
7)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy.
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria dokonano wyboru ofert i ustalono kwoty dotacji zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
Przy dokonywaniu wyboru ofert nie brano pod uwagę jednej oferty.                          Oferta ta dotyczyła zadania w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji (brakowało wymaganych dokumentów).


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij