Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceZarządzenie Nr 151/10 Burmistrza Polic z dnia 1 lipca 2010 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zarządzenie Nr  151/10
Burmistrza Polic
z dnia 1 lipca 2010 roku

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Police.

^

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,  poz. 873   późn. zm.) oraz  § 9 ust. 4 załącznika do uchwały Nr XLVI/351/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2010 r., Burmistrz Polic zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Police dokonano wyboru podmiotu, który uzyskał dotację w 2010 roku.
 
2. Nazwę  podmiotu oraz wysokość dotacji określa załącznik do zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  
  

Załącznik do zarządzenia
Burmistrza  Polic
Nr 151/ 10
z dnia 1 lipca 2010 roku

Nazwa podmiotu i wysokość dotacji dla organizacji pozarządowej, która przystąpiła do konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Police i wysokości dotacji  w 2010 roku.

 


Lp.

nazwa podmiotu, który złożył ofertę

wysokość dotacji
na 2010 r.

1.

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie,
ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin

10.000 zł


Uzasadnienie

Do konkursu, ogłoszonego przez Burmistrza Police, na realizację zadania publicznego: Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Police przystąpiła Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie.              
 
Na realizację wymienionego zadania w budżecie gminy Police na 2010 rok zaplanowano kwotę  10.000 zł.
 
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie jest  stowarzyszeniem, które   prowadzi działalność w zakresie:
 
- popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży humanitarnego stosunku do przyrody i prowadzenie obserwacji przyrodniczych (działalność statutowa nieodpłatna)
- organizowanie konkursów, klubów zainteresowań, wystaw, spotkań, prelekcji, konferencji, olimpiad, akcji społecznych (działalność statutowa nieodpłatna)
- organizowanie i prowadzenie „Warsztatów ekologicznych” w formie kolonii i obozów (działalność statutowa odpłatna). 
  
Złożona oferta spełnia wymagania stawiane w warunkach konkursowych przez gminę. W złożonej ofercie na realizację wyżej wymienionego zadania Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie wnioskowało o przyznanie kwoty 10.000 zł.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij