Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Policach w dniu 4 czerwca 2019 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Protokół Nr 9/2019
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Policach
w dniu 4 czerwca 2019 roku

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

      Zaproszeni goście:

      Joanna Florek - Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego.

 1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji
 2. Wolne wnioski
 3. Zamknięcie obrad

 

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Władysław Kosiorkiewicz otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum.

 

Ad. 2

Członkowie komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego porządek posiedzenia.


Ad. 3

W związku z brakiem uwag komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu
23 maja 2019 roku.


Ad. 4

W trakcie posiedzenia Przewodniczący zapoznał członków z pismami, które zostały skierowane do Komisji. Zostały przedstawione następujące kwestie:

1.   Skarga na dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r.

2.   Skarga na Burmistrza Polic z dnia 13 maja 2019 r.

3.   Skarga na Burmistrza Polic z dnia 9 maja 2019 r.


 1. W dniu 25 kwietnia 2019 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Policach ponowna skarga na dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach Pana Tomasza Kaczmarka. W piśmie skarżąca zwraca uwagę na nieprawidłowe wyliczenia kosztów związanych z przeprowadzeniem prac konserwacyjnych przez Zakład, które miały miejsce w 2017 roku (zakres robót obejmował czyszczenie rynien, rur spustowych oraz naprawy dachu związanej
  z przeciekaniem poszycia). W trakcie posiedzenia Komisja dokonała szczegółowej analizy stanu faktycznego, jak również wysłuchała obszernych wyjaśnień złożonych przez dyrektora ZGKiM w Policach. Jednocześnie, Komisja zapoznała się z treścią notatki służbowej sporządzonej w dniu 31.05.2019 r. ze spotkania przedstawicieli Zakładu ze skarżącą. Z uwagi na zaistniałe okoliczności oraz fakt obustronnych ustaleń, które zostały potwierdzone i zaakceptowane przez zainteresowane strony, Komisja uznała ten argument jako wiodący a Przewodniczący zdecydował o postawieniu wniosku
  o uznanie skargi za bezzasadną.

Komisja w głosowaniu jawnym przyjęła jednomyślnie zgłoszony przez Przewodniczącego wniosek.


 1. W trakcie posiedzenia komisji Przewodniczący zapoznał członków Komisji ze skargą na Burmistrza Polic złożoną w dniu 06.05.2019 r.
  w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Skarżący zarzuca Burmistrzowi fakt nieudzielenia odpowiedzi na pisma skierowane do niego
  w dniu 22.02.2019 r. oraz 19.03.2019 r. W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż skarżący otrzymał wyczerpującą informację dotyczącą oznaczenia dla osób niepełnosprawnych hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.
  W następstwie skarżący ponownie skierował pismo w przedmiotowej sprawie.
  Z uwagi na dość niejasne sformułowanie zapytania, Urząd Miejski w Policach poprosił skarżącego o doprecyzowanie kwestii spornych. W toku postępowania wyjaśniającego oraz w świetle przedstawionych okoliczności oraz po przedłożeniu obszernych wyjaśnień przez Urząd Miejski w Policach, Przewodniczący zdecydował o postawieniu wniosku o uznanie skargi za bezzasadną.

Komisja w głosowaniu jawnym przyjęła jednomyślnie zgłoszony przez Przewodniczącego wniosek.

 

 1. Na posiedzeniu Komisja została również zapoznana ze skargą na Burmistrza Polic w sprawie wysokości naliczonych kosztów w związku z umożliwieniem dostępu do dokumentacji finansowej Sołectwa Trzebież. Skarżąca zwróciła uwagę na wysokość opłaty kwestionując jej zasadność oraz sposób naliczenia przez Urząd Miejski w Policach. W uzasadnieniu Urząd Miejski w Policach podniósł kwestię obszerności żądanego materiału oraz konieczność oddelegowania pracownika do wykonania przedmiotowego zadania. W trakcie posiedzenia Komisji skarżąca przekazała swoje uwagi twierdząc, iż wysokość kosztów stanowi poważne utrudnienie w dostępie do żądanych danych i poddaje pod wątpliwość dobrą wolę Burmistrza Polic w kwestii dostępności informacji publicznej (jawnej). Po głębokiej analizie możliwości, strony ustaliły satysfakcjonujące dla skarżącej rozwiązanie zaistniałego problemu. Z uwagi
  na zaistniałe okoliczności oraz dążenia stron do rozwiązania sprawy w drodze porozumienia polegającego na umożliwieniu skarżącej dostępu do danych, skarżąca zdecydowała o czasowym zawieszeniu swojej skargi. W związku
  z powyższym, Przewodniczący Komisji Pan Radny Władysław Kosiorkiewicz nie zdecydował o postawieniu jakiegokolwiek wniosku pod głosowanie. Ustalono, iż Komisja wstrzymuje dalsze procedowanie nad sprawą do momentu uzyskania przez skarżącą satysfakcjonującego rozwiązania zaistniałego problemu. Jednocześnie, zobligowano Urząd Miejski w Policach do stosowania podobnych instrumentów w przypadku pojawienia się podobnych spraw
  w przyszłości.

Ad. 5 i 6

Przewodniczący Pan Radny Władysław Kosiorkiewicz podziękował zebranym
i zamknął posiedzenie Komisji.Na tym posiedzenie zakończonoProtokołował:                                                      Przewodniczący Komisji

Artur Echaust                                                                                                      Władysław Kosiorkiewicz


Załączniki

Protokół docx, 23 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij