W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w dniu 12 czerwca 2019 roku

Protokół Nr 9/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Policach
w dniu 12 czerwca 2
019 roku
 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.   Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic z tytułu wykonania budżetu gminy w 2018 r.

5.   Analiza działalności Wydziału Gospodarki Gruntami za rok 2018.

6.   Omówienie projektów uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Policach.

7.   Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji.

8.   Sprawy rożne, wolne wnioski.

9.   Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Ad. 1

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Wiesław Gaweł.
Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w momencie rozpoczęcia posiedzenia w obradach brało udział czworo radnych, co stanowi quorum upoważniające do prowadzenia posiedzenia Komisji.


Ad. 2

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał projekt Porządku posiedzenia Komisji. Porządek obrad, bez poprawek i uwag został przyjęty jednogłośnie
tj.:  za - 4 głosy, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów.


Ad. 3

W dalszej części Przewodniczący Komisji zapytał, czy członkowie Komisji zapoznali się z przesłanym wcześniej Protokołem nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 maja 2019 r., czy są jakieś uwagi do protokółu i kto jest za jego przyjęciem. Protokół został przyjęty. Za przyjęciem protokołu głosowało 4 osoby, nikt nie był przeciwny.


Ad. 4

W punkcie 4 posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę CXCV.372.2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia  30 maja 2019 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic z tytułu wykonania budżetu gminy w 2018 r. Z treści Uchwały wynika, że RIO
w Szczecinie pozytywnie opiniuje wniosek KR Rady Miejskiej w Policach.

Ad. 5

Przed rozpoczęciem punktu 5 posiedzenia do obrad Komisji dołączyła zaproszona Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Pani Ryszarda Szczecka. Swoje wystąpienie rozpoczęła od omówienia problematyki i zakresu działalności Wydziału oraz aktualnie realizowanych zadań. Z wypowiedzi Pani Naczelnik wynikało, że prowadzony przez nią Wydział skupia się na takich zagadnieniach jak: ustanawianie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, zmiana stawki procentowej opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, sprzedaż nieruchomości gminnych, ustanawianie odrębnej własności lokali, uwłaszczanie osób fizycznych
i prawnych, wydzierżawianie nieruchomości gminnych, wydawanie warunków technicznych na utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Wprowadza też nazewnictwo ulic, placów i skwerów, a także oznaczanie nieruchomości numeracją porządkową. Zajmuje się też wydawaniem decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne  oraz zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

Od co najmniej roku pracownicy tego Wydziału prowadzą postępowania administracyjne dotyczące  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności. Jest to pracochłonny i rozbudowany proces wymagający zaangażowania urzędników.  Po tej wypowiedzi członkowie Komisji zadawali pytania z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w innych państwach UE. Pani Naczelnik udzieliła odpowiedzi na te pytania.


Ad. 6

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie kolejnych projektów uchwał
na X sesję Rady Miejskiej w Policach zawartych w przesłanym radnym porządku obrad sesji w dniu 25 czerwca 2019 r. Do projektów uchwał członkowie Komisji uwag nie wnieśli.


Ad. 7

W tym punkcie Przewodniczący zapoznał członków z pismami skierowanym do Komisji, a dotyczącymi:

-    pismo PUP w Policach nr 073.11.2019.KB z 30.05.2019 - "Dane statystyczne dotyczące stanu bezrobocia w powiecie polickim za miesiąc kwiecień 2019",

-    pismo RIO w Szczecinie K.0021-300 DT 2019 z dn. 30.09.2019 r.
- Uchwała SO RIO nr CXCV.372.2019 z dn. 30.05.2019 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Członkowie Komisji przyjęli do wiadomości
w/w informacje bez uwag.


Ad. 8

W ramach wolnych wniosków członkowie Komisji ustalili, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się jako wyjazdowe na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Trzebieży - wspólne wszystkich komisji RM. Rozpocznie się w dniu 03.07.2019 r. godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Police, ul. Batorego 3, pok. 32a.


Ad. 9

Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Przewodniczący Komisji Wiesław Gaweł podziękował zebranym za aktywny udział i zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach.Na tym posiedzenie zakończono.Protokołował

Wiesław Gaweł                                                Przewodniczący Komisji


                                                                               Wiesław Gaweł

Załączniki

Protokół doc, 35 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane