W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach

ul. Grzybowa 50

72-010 Police

www.zwikpolice.pl


zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000692181

w Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


INFORMACJE PODSTAWOWE:

Nazwa (firma):

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZWiK Police Sp. z o.o.


Siedziba:

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police


Kontakt:

Tel. 91 42-41-310, 91 42-41-311

Fax  91 317-00-15

e-mail: mailto: sekretariat@zwikpolice.pl


O SPÓŁCE:


Przedmiot działalności (główne):

       1.            Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD-36.00.Z)

       2.            Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD-37.00.Z)

       3.            Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD-42.21.Z)

       4.            Przygotowywanie terenu pod budowę (PKD-43.12.Z)

       5.            Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD-43.22.Z)


Regon:

368109625


NIP

851-321-28-46


Status prawny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa działania: Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarty 30 czerwca 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Policach przy ul. Grzybowej 24/4 przed Notariuszem Anna Graboń (Repertorium „A” Nr 2600/2017.


ORGANY SPÓŁKI:


Zgromadzenie Wspólników:


Burmistrz Polic


Rada Nadzorcza:

Barbara Olonko- przewodnicząca

Artur Rzempała- z-ca przewodniczącego

Michał Olechnowicz- sekretarz


Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu- Dyrektor- Rafał Zieliński


Prokurenci:

Prokurent - Leszek Wyrwicz

Prokurent - Anna Raczyńska

Prokurent - Jacek Stasiak

Prokurent - Elwira Tomanek


MAJĄTEK:

 

Struktura właścicielska

Gmina Police 100% udziałów: 106 512 (słownie: sto sześć tysięcy pięćset dwanaście) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział


Kapitał zakładowy:

53 256 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

Majątek (wg stanu na dzień przekształcenia):

Aktywa trwałe:

       1. Budynki i budowle: 43 779 230,27 zł

       2. grunty: 3 998 979,00 zł

       3. Pozostałe aktywa trwałe w łącznej kwocie: 3 582 572,33 zł

Aktywa obrotowe: 4 416 077,87 zł


ORGANIZACJA:


Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny


ZAŁATWIANIE SPRAW:


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Pisma, wnioski można przesyłać pocztą  na adres siedziby Spółki tj. ZWiK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police lub składać osobiście w sekretariacie (ul. Grzybowa 50, I piętro, pok. 206) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Wzory druków, wniosków można pobrać w siedzibie ZWiK lub za pośrednictwem  strony internetowej www.zwikpolice.pl  (zakładka „Strefa Klienta”)


Ważniejsze telefony:

Sekretariat: 91 42-41-310, 91 42-41-311

Pogotowie techniczne:994

Dane osobowe:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000692181, NIP 851-321-28-46, kapitał zakładowy 52 595 500,00 zł

Przetwarzanie danych osobowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że na podstawie  § 4  ust. 1 pkt 4 oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych (Dz.U. 2015 poz. 719) prowadzi rejestr zbiorów danych i udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie administratora danych.Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police SP. z o.o. z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Zakład Wodociągów i  Kanalizacji Police Sp. z o.o.

Uchwała nr 9/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Zakład Wodociągów  i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane