W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół nr 33/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w dniu 16 marca 2017 r.

Protokół nr 33/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Policach
w dniu 16 marca 2017 r.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Analiza projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.
 5. Kontrola działalności wraz z analizą sprawozdania z działalności Burmistrza Polic w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej w roku 2016.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2016 roku.
 7. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1.

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom pan Andrzej Rogowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach, na podstawie listy obecności stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji.

Ad. 2.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia zespołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Komisja przeprowadziła analizę projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Po zapoznaniu się z powyższym, członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

Ad. 5.

W dniach 15-16 marca 2017 roku Zespół Kontrolny w składzie:

Halina Olejarnik

Andrzej Rogowski

Władysław Kosiorkiewicz

przeprowadził kontrolę działalności Burmistrza Polic w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej w obecności Naczelnik Wydziału pani Kamili Turzyńskiej.

Kontrolę prowadzono pod kątem realizacji założonej strategii promocji gminy, kreowania pozytywnego wizerunku, realizacji przedsięwzięć promocyjnych. Między innymi organizacja i koordynacja imprez rocznicowych, uroczystości
i świąt państwowych, współpracy zagranicznej oraz współpracy z miastami partnerskimi.

Ponadto członkowie zespół dokonał analizy wydatkowania środków finansowych zgodnie z Rozdziałem 75075, 75095 i 92195 budżetu na rok 2016.


Ustalenia kontroli:

 1. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia celowości wydatków w rozdziale 75075, 75095 i 92195 na podstawie przedłożonych dokumentów za rok 2016. Wydatki zaewidencjonowane w ww. rozdziałach wynosiły łącznie 930 892,52 zł, w tym wydatki rozdziału 75075 wyniosły 753 279,11 zł, co stanowi 99, 64% realizacji planu budżetu. W rozdziale 75095 wydatkowano środki finansowe w wysokości 158 613,41 zł, jest to 97,61% realizacji planu budżetu, natomiast w rozdziale 92195 wysokość wydatkowanych środków finansowych wyniosła 19 000,00 zł. Powyższe stanowi o 95% realizacji planu budżetu. 

Zespół kontrolny wybrał według własnego uznania dowody finansowe w celu sprawdzenia celowości realizacji założeń.

Na podstawie przeprowadzonych badań, członkowie zespołu stwierdzają, że dowody finansowe poddane kontroli były opisane w sposób poprawny, zadekretowane oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym przez właściwe osoby.

Realizowane zadania w roku 2016 obejmowały zakresem działania między innymi:

 

Organizacje i współorganizacje imprez i wydarzeń:

 1. Organizacja w raz z Wydziałem Pozyskiwania Funduszy Pomocowych „Polsko-Niemieckich Targów Gospodarczych” w Policach, w których uczestniczyli partnerzy z Nowego Rozdołu z Ukrainy i Pasewalku z Niemiec.
 2. Udział z miastem Szczecin w wydarzeniu „Piknik nad Odrą” na wspólnym stoisku z miastem Pasewalk.
 3. Organizacja po stronie polskiej „Polsko-Niemieckiego Rajdu Rowerowego” z miastem partnerskim Pasewalk.
 4. Organizacja imprezy plenerowej „Czas na Trzebież” poświęconej dużemu wydarzeniu dla Polic – obchodami „70 Lat Polskich Polic”.
 5. Udział w targach „Pokaz Osiągnięć regionu” w mieście partnerskim Pasewalk.
 6. Wydanie Albumu z okazji obchodów „70 Lat Polskich Polic”, biuletynu poświęconego i podsumowującego tak ważne obchody, kalendarzy trójdzielnych i książkowych promujących to wydarzenie i wielu materiałów promujących obchody.
 7. Zorganizowanie w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach konferencji historycznej z udziałem znanych historyków poświęconej uroczystości „70 Lat Polskich Polic”.
 8. Zrealizowanie z Telewizją Kablową – TV Presto filmu promocyjnego pt. „70 Lat Polskich Polic”.
 9. Współorganizacja imprez plenerowych – „Dni Polic”, „Trzebieskie Neptunalia” i „Jarmark Augustiański”.

 

Udział w wydarzeniach pod patronatem Burmistrza Polic i nie tylko:

 1. 70 OSP i Powiatowe Dni Strażaka.
 2. X Jubileuszowe Spotkanie Integracyjne Młodych Filatelistów Pomorza Zachodniego w Gminie Police.
 3. Bieg Szlakiem Dzika w Policach.
 4. Bieg Neptuna w Trzebieży.
 5. III Bieg Mikołajkowy w Policach.
 6. III Mecz Charytatywny i IV Koncert Charytatywny w Policach.
 7. Dzień wdzięczności za drugie życie w Jasienicy.
 8. Misterium Męki Pańskiej w Jasienicy.
 9. Zawody sztuki walki organizowane przez Energy Gold Team w Policach.
 10. Akcja charytatywna z DKMS poświęcona choremu mieszkańcowi Polic i zachęceniu mieszkańców Gminy Police do bycia dawcą w Policach.
 11. Policka Piętnastka w Policach.
 12. Turniej Brydża w Policach.
 13. Turniej szachowy im. Tadeusza Gniota w Policach.
 14. Zawody w toczeniu kuli w mieście partnerskim Pasewalk.
 15. Udział w wyścigach smoczych łodzi w Ueckermünde.
 16. Gryf Basket Cup.

Prowadzenie działań informacyjnych we współpracy z mediami:

 1. Telewizja Kablowa – TV Presto.
 2. Głos Szczeciński.
 3. Wieści Polickie.
 4. Internetowa Telewizja Regionalna HB oraz portale Dziennik Policki i Wirtualne Police.

 1. Zespół kontrolny sprawdził sposób ewidencjonowania zakupionych materiałów promocyjnych. Prowadzona ewidencja nie wskazuje uchybień w dysponowaniu asortymentem promocyjnym.
 2. Według wyjaśnień złożonych podczas kontroli przez Naczelnik Wydziału panią Kamilę Turzyńską skala wydatków w poszczególnych paragrafach
  i grupach rodzajowych realizowana była zgodnie z założeniami budżetowymi w roku 2016.

Zespół kontrolny zapoznał członków Komisji Rewizyjnej ze szczegółami przeprowadzenia kontroli. Członkowie Komisji do powyższego nie wnieśli uwag.

Ad. 6.

Przewodniczący Komisji zapoznał pozostałych członków Komisji ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach za rok 2016. Do powyższego uwag nie wniesiono.

Ad. 7.

Członkowie Komisji zapoznali się z pismami, które wpłynęły pod obrady Komisji.

Ad. 8.

Wolnych wniosków nie wniesiono.

Ad. 9.

Przewodniczący Komisji po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach.

 

Na tym posiedzenie zakończono.


Protokołował

Andrzej Rogowski                                          Przewodniczący Komisji


                                                                            Andrzej Rogowski


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane