Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 września 2016 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Protokół Nr 27/2016

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju 
i Ekologii Rady Miejskiej w Policach

w dniu 23 września 2016 roku

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Omówienie projektów uchwał skierowanych do komisji.

5. Zapoznanie z działalnością domu pobytu dziennego „SENIOR-WIGOR” – wizja lokalna.

6. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Ad.1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum - w posiedzeniu Komisji udział brali wszyscy członkowie.


Ad.2

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad.3

W związku z brakiem uwag Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 31.08.2016r.

 

Ad.4

Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27.09.2016r.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Ryszarda Szczecka, Z - ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej oznaczonej numerem działki 5/61 z obrębu Sierakowo.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Aneta Soprych - Kuśnierz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Programu Rozwoju Turystyki w Trzebieży do roku 2023”.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Krzysztof Kuśnierz, Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej oznaczonej numerem działki 5/61 z obrębu Sierakowo.

W głosowaniu za pozytywną opinią - 3 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 3

(Radna Grażyna Pawłowska, Radny Adam Sobczyk, Radny Krystian Kowalewski)

W głosowaniu nie brali udziału Radny Andrzej Rogowski i Radny Michał Rajewski.


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Programu Rozwoju Turystyki w Trzebieży do roku 2023”.

W głosowaniu za pozytywną opinią - 4 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 1 (Radny Adam Sobczyk).

W głosowaniu nie brali udziału Radna Grażyna Pawłowska, Radny Andrzej Rogowski i Radny Michał Rajewski.


Ad.5

Komisja wraz z Panią Haliną Michalak Zastępcą Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach przeprowadziła wizję lokalną  domu pobytu dziennego „SENIOR-WIGOR” przy ul. Korczaka w Policach. W wyniku przeprowadzonych oględzin sformułowano następujące wnioski:

- celem działalności domu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 lat) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od stwierdzonych potrzeb;

- w ramach działalności domu udostępniono seniorom infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego;

- rezultaty działalności domu to:

* poprawa jakości życia seniorów;

* zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego;

* integracja społeczna środowiska seniorów, w tym rozwój działań samopomocowych oraz zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej;

* wsparcie rodzin opiekujących się seniorami.

 

Ad. 6

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismami skierowanymi do Komisji:

- informacją Burmistrza Polic dotyczącą wyników głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok;

- danymi statystycznymi dotyczącymi stanu bezrobocia w powiecie polickim za miesiąc czerwiec 2016 roku przygotowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach;

- danymi statystycznymi dotyczącymi stanu bezrobocia w powiecie polickim za miesiąc lipiec 2016 roku przygotowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach;

- odpowiedzią na interpelację Pana Grzegorza Ufniarza z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie pojawienia się dzików w dniu 22.08.2016 r. przy ulicy Siedleckiej w Policach;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Adama Sobczyka z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie kosztów zewnętrznej obsługi prawnej jednostek organizacyjnych gminy;

- zapytaniem Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Grzegorza Ufniarza w sprawie zgłoszonych usterek wymagających napraw na ścieżce rowerowej między ulicą Grunwaldzką i ulicą Jasienicką;

- komunikatem z komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego;

- odpowiedzią na interpelację Panów Macieja Dolaka, Andrzeja Rogowskiego i Władysława Kosiorkiewicza z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia w 2016 roku środków finansowych na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów znajdujących się  w obrębie kompleksu sportowego przy ulicy Siedleckiej w Policach;


 Ad. 7

Przewodniczący poinformował zebranych o planowanym na następnym posiedzeniu Komisji omówieniu tematu inwestycji miejskich.


Ad. 8

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołował:                                                            Przewodniczący Komisji

Marcin Michalak                                               

                                                                                         Marcin  Michalak         


IZK

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij