Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 29 sierpnia 2016 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Protokół Nr 26/2016

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju 
i Ekologii Rady Miejskiej w Policach

w dniu 29 sierpnia 2016 roku

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Omówienie projektów uchwał skierowanych do komisji.

5. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na rok 2017.

6. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Ad.1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum - w posiedzeniu Komisji udział brali wszyscy członkowie.


Ad.2

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad.3

W związku z brakiem uwag Komisja przyjęła protokół z posiedzenia  w dniu 01.07.2016r.

 

Ad.4

Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 02.09.2016r.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Agnieszka Komor, Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu (dofinansowanie w prowadzeniu Ośrodka Wsparcia SENIOR - WIGOR) oraz projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie budowy hospicjum stacjonarnego w Tanowie.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Ryszarda Szczecka, Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami omówiła projekty uchwał w sprawie:

- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego nr ... przy ... w ...;

- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego nr ... przy ... w ...;

- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego nr ... przy ... w ...;

- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego nr ... przy ... w ...;

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego nr ... przy ... w ....

W głosowaniu za pozytywną opinią - 8 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego nr ... przy ... .

W głosowaniu za pozytywną opinią - 8 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego nr ... przy ....

W głosowaniu za pozytywną opinią - 8 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego nr ... przy ... .

W głosowaniu za pozytywną opinią - 8 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.

Ad.5

Członkowie Komisji przedstawili następujące wnioski do projektu budżetu na rok 2017:


Radna Grażyna Pawłowska:

- wymiana płyt betonowych na polbruk przy Szkole Podstawowej w Niekłończycy;

- wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi w Niekłończycy od posesji nr 24 do posesji nr 28;

- budowa oświetlenia w Drogoradzu;

- budowa świetlicy w Wieńkowie;

- budowa oświetlenia między Uniemyślem a Niekłończycą.


Radny Adam Sobczyk:

- montaż dodatkowych punktów oświetleniowych na skrzyżowaniu ulicy Kosynierów Gdyńskich i Długosza przy Domu Samotnej Matki;

- wymiana chodnika na ulicy Słowackiego.


Radny Andrzej Rogowski:

- modernizacja oświetlenia oraz próg spowalniający na ulicy Robotniczej przy żłobku i przedszkolu.


Radny Wiesław Gaweł:

- przegląd i konserwacja ścieżki rowerowej przy ulicy Rurowej wraz z oświetleniem;

- montaż punktów odbioru psich odchodów;

- korytowanie łącznika od ulicy Wróblewskiego do Przedszkola Publicznego nr 5;

- budowa nawierzchni przy ulicy Kochanowskiego.


Radny Michał Rajewski:

- budowa przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Tanowskiej i Fabrycznej;

- budowa chodnika za przejściem dla pieszych przy Gimnazjum nr 1 na ulicy Tanowskiej.


Radny Marcin Michalak:

- wykonanie dokumentacji projektowej nowej świetlicy środowiskowej przy ulicy Wróblewskiego;

- remont parkingu i oświetlenia w obrębie wieżowców przy ulicy Wróblewskiego;

- remont chodnika na wysokości basenu krytego przy ulicy Siedleckiej;

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej przy ulicy Barnima.

 

Ad. 6

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismami skierowanymi do Komisji:

- odpowiedzią na interpelację Radnej Rady Miejskiej w Policach Pani Krystyny Seweryńczyk z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zainstalowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w postaci progów zwalniających w ciągu ul. Rogowej przy blokach 4 i 5 oraz w ciągu ul. Sikorskiego na wysokości Orlika SP nr 1 w Policach oraz postawienia znaku D-40 przy skrzyżowaniu ulic Nowopol i Słowiańska;

- danymi statystycznymi dotyczącymi stanu bezrobocia w powiecie polickim za miesiąc maj 2016 roku przygotowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach;

- odpowiedzią na interpelację Pana Wiesława Gawła z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie poprawy przepływu wód korytem rzeki Łarpia;

 - odpowiedzią Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin Pana Krzysztofa Soski z dnia 20 czerwca 2016 r. na pismo Burmistrza Polic w sprawie możliwości rozszerzenia porozumienia dotyczącego przystąpienia mieszkańców Gminy Police do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w zakresie Szczecińskiej Karty Seniora;

- interpelacją Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Grzegorza Ufniarza z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie umieszczenia w planie działań inwestycyjnych na rok 2016 dwóch zadań modernizacji dróg gminnych;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Adama Sobczyka z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie kosztów zewnętrznej obsługi prawnej jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawienia zakresu zadań tych podmiotów;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Adama Sobczyka z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie prac remontowych wykonywanych na sieciach wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w latach 2014-2016;

- interpelacją Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Grzegorza Ufniarza  z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie naprawy zapadniętej drogi wewnętrznej, studzienki oraz naprawy odwodnienia jej części przy budynku Bankowa 11 F, G, H.


 Ad. 7

Przewodniczący poinformował zebranych o planowanej na następnym posiedzeniu Komisji wizji lokalnej Domu Pobytu Dziennego "SENIOR-WIGOR"


Ad. 8

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.Protokołował:                                                            Przewodniczący Komisji

Marcin Michalak                                               

                                                                                         Marcin  Michalak         
IZK


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij