Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr 24/2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 20 czerwca 2016 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Protokół Nr 24/2016

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju  i Ekologii Rady Miejskiej w Policach

w dniu 20 czerwca 2016 roku

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Gospodarka odpadami komunalnymi – Wydział GO.

5. Omówienie projektów uchwał skierowanych do komisji.

6. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Ad. 1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum - w posiedzeniu Komisji udział brali wszyscy członkowie.

W posiedzeniu brali udział zaproszeni goście - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych Pani Aneta Soprych-Kuśnierz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Pani Anna Zielińska oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Pani Zofia Bobrowicz.


Ad. 2

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad. 3

W związku z brakiem uwag Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 30.05.2016 r.

 

Ad. 4

Zaproszona na posiedzenie Pani Anna Zielińska Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Police. Stwierdziła, że obecnie zauważa ponowne zmniejszanie się liczby mieszkańców pozostających w ewidencji. Poinformowała obecnych, że prawdopodobnie koniecznym będzie dla zabudowy wielorodzinnej wprowadzenie sytemu powiązanego ze zużyciem wody.


 

Ad. 5

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Aneta Soprych-Kuśnierz Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych omówiła projekty uchwał w sprawie:

- przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police";

- upoważnienia Burmistrza Polic do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police".

W głosowaniu za pozytywną opinią - 6 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Radna Grażyna Pawłowska i Radny Michał Rajewski nie wzięli udziału w głosowaniu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Polic do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza.

W głosowaniu za pozytywną opinią - 6 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Radna Grażyna Pawłowska i Radny Michał Rajewski nie wzięli udziału w głosowaniu.


Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Anna Zielińska Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami omówiła projekty uchwał w sprawie:

- określenia szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów;

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

- przyjęcia Regulaminu utrzymania w czystości i porządku na terenie Gminy Police.

Radny Adam Sobczyk zwrócił uwagę na fakt odbioru odpadów ulegających biodegradacji raz na tydzień tylko w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. Stwierdził, że ze względu na wydźwięk edukacyjny warte jest zastanowienia, aby w okresie od 1 grudnia do 31 marca także odbierać powyższe odpady, ale z mniejszą częstotliwością.


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.

W głosowaniu za pozytywną opinią - 6 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Radna Grażyna Pawłowska i Radny Michał Rajewski nie wzięli udziału w głosowaniu.

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania w  czystości i porządku na terenie Gminy Police.

W głosowaniu za pozytywną opinią - 5 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 1 (Radny Adam Sobczyk).

Radna Grażyna Pawłowska i Radny Michał Rajewski nie wzięli udziału w głosowaniu.


Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Zofia Bobrowicz Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami omówiła projekty uchwał w sprawie:

- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży na rzecz Powiatu Polickiego udziału ½ części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej określonej numerem działki 23/6 o pow. 579 m2 z obrębu ewidencyjnego 16-Police;

- przyjęcia nieruchomości od Powiatu Polickiego, jako nieruchomości zamiennych;

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości od Powiatu Polickiego, jako nieruchomości zamiennych.

W głosowaniu za pozytywną opinią - 6 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Radna Grażyna Pawłowska i Radny Michał Rajewski nie wzięli udziału w głosowaniu.

 

Ad. 6

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismami skierowanymi do Komisji: 

- pismem Pani ... i Pana ... z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie utrzymania drogi do miejscowości Węgornik;

- odpowiedzią na interpelację Pana Grzegorza Ufniarza z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie: 

* napraw cząstkowych dróg;

* remontu dróg gruntowych;

* naprawy cząstkowej drogi dojazdowej przy Targowisku Gminnym;

* remontu nawierzchni drogi gruntowej ul. Kochanowskiego;

* regulacji luster drogowych przy ul. Grzybowej i ul. Piaskowej;

- odpowiedzią na interpelację Pana Wiesława Gawła z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie budowy oświetlenia i przyłącza wodnego do przystani Stowarzyszenia Ekologicznego "Łarpia" przy ul. Dębowej w Policach;

- danymi statystycznymi z dnia 31 maja 2016 r. dotyczącymi bezrobocia w miesiącu kwietniu 2016 roku w Powiecie Polickim.

 

Ad. 7

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak poinformował zebranych, że następne posiedzenie planowane jest na dzień 01.07.2016 r.

 

Ad. 8

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.
Protokołował:                                                            Przewodniczący Komisji

Marcin Michalak                                               

                                                                                         Marcin  Michalak         
IZK


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij