Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 30 maja 2016 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Protokół Nr 23/2016

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju  i Ekologii Rady Miejskiej w Policach

w dniu 30 maja 2016 roku

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2015 r.

5. Omówienie projektów uchwał skierowanych do komisji.

6. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Ad. 1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum - w posiedzeniu Komisji udział brali wszyscy członkowie.

W posiedzeniu brali udział zaproszeni goście - Skarbnik Gminy Pan Janusz Zagórski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Pani Zofia Bobrowicz, Z–ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Pan Przemysław Biegus, Z-ca Burmistrza Pan Jakub Pisański,  Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych Pani Aneta Soprych-Kuśnierz oraz Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Pani Anna Szostak. 


Ad. 2

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad. 3

W związku z brakiem uwag Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 22.04.2016 r.

 

Ad. 4

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Janusz Zagórski Skarbnik Gminy przedstawił szczegółową analizę sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2015 r.

Do sprawozdania nie wniesiono uwag.

 

Ad. 5

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Zofia Bobrowicz Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami omówiła projekty uchwał w sprawie:

- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego numer 11 przy ul. Józefa Piłsudskiego numer 10 w Policach;

- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego numer 7 przy ul. Rycerskiej numer 13 w Policach;

- wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekłończycy niezabudowanej nieruchomości określonej numerem działki 490/7 o pow. 0,5686 ha z obrębu ewidencyjnego Niekłończyca wraz z jednoczesnym ustaleniem ceny sprzedawanej nieruchomości.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekłończycy niezabudowanej nieruchomości określonej numerem działki 490/7 o pow. 0,5686 ha z obrębu ewidencyjnego Niekłończyca wraz z jednoczesnym ustaleniem ceny sprzedawanej nieruchomości.

W głosowaniu za pozytywną opinią - 6 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 1 (Radny Krystian Kowalewski).

Radna Grażyna Pawłowska nie wzięła udziału w głosowaniu.

 

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Przemysław Biegus Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska omówił projekty uchwał w sprawie:

- zasad partycypacji Gminy Police w roku 2016 w kosztach wykonania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej;

- powierzenia Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. w Policach obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad partycypacji Gminy Police w roku 2016 w kosztach wykonania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

W głosowaniu za pozytywną opinią - 8 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. w Policach obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police.

W głosowaniu za pozytywną opinią - 6 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 2 (Radna Grażyna Pawłowska oraz Radny Krystian Kowalewski).

 

Ad. 6

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismami skierowanymi do Komisji: 

- odpowiedzią na interpelację Pana Wiesława Gawła z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wybudowania przez Polski Związek Łowiecki płotu przy ul. Piłsudskiego w Policach ograniczającego dojście dzików do zabudowań mieszkalnych przy ul. Wróblewskiego;

- pismem Pani Krystyny Seweryńczyk z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wykonania ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowopol w Policach;

- uchwałą Nr CXVII.236.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego;

- wnioskiem Pana .... z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia prawa miejscowego w obszarze utrzymania porządku publicznego na obszarze gminy Police;

- interpelacją Pana Sławomira Kajkowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie hałd śmieci na ul. Piotra i Pawła w Jasienicy;

- odpowiedzią na interpelację Pani Haliny Olejarnik z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wykonania chodnika przy ul. Bankowej 22 od strony ul. Mieszka I;

- interpelacją Pan Artura Echausta z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Robotniczej oraz Mikołaja Reja w Policach;

- odpowiedzią na interpelację Pana Sławomira Kajkowskiego z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie hałd śmieci na ul. Piotra i Pawła w Jasienicy;

- danymi statystycznymi z dnia 04 maja 2016 r. dotyczącymi bezrobocia w miesiącu marcu 2016 roku w Powiecie Polickim.


Ad. 7

Zaproszeni na posiedzenie Komisji Z-ca Burmistrza Pan Jakub Pisański, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych Pani Aneta Soprych-Kuśnierz oraz Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Pani Anna Szostak przedstawili koncepcję poprowadzenia do Polic Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wraz z szczegółowym określeniem trasy oraz węzłów przesiadkowych. Komisja została zapoznana z planowanym budżetem przedsięwzięcia. Ponadto reprezentanci Urzędu Miejskiego w Policach omówili wszystkie zalety i wady projektu. Po wysłuchaniu wszystkich argumentów Komisja uznała, że będzie na bieżąco zapoznawać się z postępami w realizacji, tak ważnego dla całego regionu, zadania.

 

Ad. 8

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.Protokołował:                                                            Przewodniczący Komisji

Marcin Michalak                                               

                                                                                         Marcin  Michalak         
IZK


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij