Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 22 marca 2016 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Protokół Nr 21/2016

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju  i Ekologii Rady Miejskiej w Policach

w dniu 22 marca 2016 roku

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja o funkcjonowaniu ZGKiM.

5. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

6. Gospodarka odpadami komunalnymi – wydział GO.

7. Sprawozdanie Komisji z działalności za rok 2015.

8. Omówienie projektów uchwał skierowanych do komisji.

9. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji.

10. Sprawy różne, wolne wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia.


Ad. 1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum - w posiedzeniu Komisji udział brali wszyscy członkowie.

W posiedzeniu brali udział zaproszeni goście: Z-ca Burmistrza Polic Pan Jakub Pisański, Z-ca Wydziału Organizacyjno-Prawnego Pan Maciej Usewicz, Skarbnik Gminy Pan Janusz Zagórski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Sebastian Staszkiewicz, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Pani Anna Szostak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Pani Zofia Bobrowicz, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Pan Witold Stefański,  Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Pan Krzysztof Kuśnierz, Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Pan Przemysław Biegus oraz Inspektor w Wydziale Gospodarki Odpadami Pan Rafał Bajer.


Ad. 2

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad. 3

W związku z brakiem uwag Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 22.02.2016 r.


Ad. 4 i 5    

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Sebastian Staszkiewicz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił informację na temat funkcjonowania ZGKiM oraz gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.

Szczegółowe dane zawarto w Załączniku 1.

 

Ad. 6

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Rafał Bajer Inspektor w Wydziale Gospodarki Odpadami poinformował zebranych o stanie gospodarki odpadami w Gminie Police. Przedstawił dane odnośnie ilości osób pozostających w systemie. Stwierdził, że w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” zweryfikowano dodatkowo 65 osób, które wprowadzono do systemu. Przekazał informację, że do chwili obecnej wpłynęły 94 wnioski o bonifikatę  w opłatach za odpady dotyczące rodzin wielodzietnych, z których 70 zostało już sprawdzonych i pozytywnie rozpatrzonych. 

 

Ad. 7

Przewodniczący przedstawił zebranym „Sprawozdanie Komisji z działalności za rok 2015”, które Komisja pozytywnie zaopiniowała.

W głosowaniu za pozytywną opinią - 8 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.   

 

Ad. 8

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Janusz Zagórski Skarbnik Gminy omówił projekty uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024 oraz zmian budżetu i w budżecie Gminy Police  na rok 2016.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Anna Szostak, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Siedlice i Pilchowo pn.: "Zmiana Siedlice".

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.


Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Sebastian Staszkiewicz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej omówił projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Police.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.


Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Witold Stefański Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury omówił projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika „Ludziom Solidarności”.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.


Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Krzysztof Kuśnierz Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego omówił projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin na realizację zadania „Partycypacja w przygotowaniu do realizacji Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina”, obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police-Goleniów oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pod nazwą przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.


Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Przemysław Biegus Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2016 r.”.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.


Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Zofia Bobrowicz Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami omówiła projekt uchwały w sprawie wniesienia do Zarządu Morskiego Portu Police Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach wkładu niepieniężnego.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Ad. 9

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismami skierowanymi do Komisji: 

- odpowiedzią na interpelację Pana Grzegorza Ufniarza z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zastoiska wody na ul. Bohaterów Westerplatte w Policach;

- wezwaniem z dnia 2 lutego 2016 r. do usunięcia naruszenia prawa przez firmę P4 Spółka z o.o.;                          

- petycją z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie wdrożenia w Policach tzw. Karty Seniora;

- danymi statystycznymi z dnia 25 lutego 2016 r. dotyczącymi bezrobocia w miesiącu grudniu 2015 roku w Powiecie Polickim;

- oświadczeniem Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego.

 

Ad. 10

Zaproszeni na posiedzenie Komisji Panowie Jakub Pisański Z-ca Burmistrza Polic i Maciej Usewicz Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego przedstawili analizę faktycznej potrzeby uruchomienia na terenie miasta usługi darmowego dostępu do Internetu  w związku z petycją złożoną w dniu 18 grudnia 2015 r.

Po wysłuchaniu wszystkich argumentów prelegentów Komisja uznała, że ze względ na wysokie koszty montażu, uruchomienia i utrzymania przedsięwzięcia oraz możliwe niskie wykorzystanie usługi realizacja petycji jest nieopłacalna ekonomicznie i społecznie.                          


Komisja negatywnie zaopiniowała w/w petycję.

W głosowaniu za negatywną opinią - 8 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Szczegółowe informacje zawarto w Załączniku 2.


Ad. 11

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.Protokołował:                                                            Przewodniczący Komisji

Marcin Michalak                                               

                                                                                         Marcin  Michalak         
IZK


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij