W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w dniu 20 września 2016 r.

Protokół nr 27/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Policach
w dniu 20 września 2016 r.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Kontrola Wydziału Gospodarki Odpadami w zakresie funkcjonowania systemu odbioru odpadów – kontynuacja prac.
 5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2016 r.
 7. Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.
 8. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył i przewodniczył pan Andrzej Rogowski – przewodniczący Komisji, na podstawie listy obecności stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji.

 

Ad. 2.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad 3.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia Komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili analizę działalności Wydziału Gospodarki Odpadami w zakresie funkcjonowania systemu odbioru odpadów w roku 2016.

Z informacji przekazanych z Wydziału Gospodarki Odpadami wynika, że liczba mieszkańców gminy Police zgłoszona do systemu gospodarowania odpadami w grudniu 2015 liczyła 33 476 osób, natomiast w czerwcu 2016 roku ilość osób zmniejszyła się o 108 i wynosiła 33 368 osób. Mimo malejącej liczby mieszkańców, Wydział Gospodarki Odpadami odnotował wzrost ilości odbieranych frakcji odpadów.

Założenia na 2016 roku przy stanie osobowym z grudnia 2015 i 100% ściągalności przedstawiają się następująco:

 • W I kwartale przy 12-złotowej stawce osobowej, uzyskana zostanie kwota 1 205 136 zł.
 • Kolejne trzy kwartały przy zmienionej 15-złotowej stawce pozwolą uzyskać kwotę 4 519 260 zł.
 • Łączna suma założeń wynosi 5 724 396 zł.

Założone środki finansowe w wysokości 5 724 396 zł nie pozwolą zabezpieczyć w tym roku całkowitych kosztów związanych
z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, ponieważ planowane koszty, które będą pokrywane przez mieszkańców zgodnie z budżetem wynoszą 6 130 053 zł.


W związku z funkcjonowaniem powyższego Wydział Gospodarki Odpadami skierował 144 pisma z informacją o stanie zaległości, związanej ze zmianą wysokości opłat. Zgodnie z zapisami ordynacji podatkowej WGO skierował 39 postępowań podatkowych do określenia zaległości. W stosunku do osób zalegających z opłatami za wcześniejsze miesiące pracownicy wystawili 855 upomnień, które były jednocześnie wezwaniami do uregulowania należności.


Wydział Gospodarki Odpadami podjął stałą współpracę z Urzędem Stanu Cywilnego pod kątem urodzeń i zgonów. Na podstawie otrzymanych informacji z USC o nowonarodzonych dzieciach, pracownicy wydziału wysyłają zawiadomienia do zarządców nieruchomości o powyższym fakcie

w celu odnotowania zgłoszenia osoby do rozliczania opłat.


Ponadto, należy dodać, iż pracownicy wydziału GO konsekwentnie realizują wszelkie zgłoszenia o nieprawidłowościach. Jednym z takich przykładów są Rodzinne Ogrody Działkowe w Bartoszewie. Z informacji pozyskanych od prezesa ROD w Bartoszewie 72 działki zamieszkałe są przez cały rok, natomiast około 200 działek zamieszkałych jest w okresie wiosenno-jesiennym. W związku z powyższym zawezwano użytkowników działek do uregulowania należności, wraz z wyrównaniem od lipca 2013 roku. Wobec pozostałych mieszkańców prowadzone są postępowania wyjaśniające.


Biorąc powyższe pod uwagę Komisja stwierdza, iż wprowadzony system gospodarowania odpadami nie jest w pełni skuteczny, występują bowiem poważne problemy z obiektywną weryfikacją ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Brak jest skutecznych instrumentów, które pozwolą przeprowadzić rzetelną kontrolę faktycznego stanu zamieszkania. Konsekwentnie należy koordynować pracę nad funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów wraz z przeprowadzeniem analiz i wyciągnięciem wniosków w tym zakresie.


Ad. 5.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z dokumentacją w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.
Do powyższego uwag nie wniesiono.


Ad. 6.

Członkowie Komisji przeprowadzili analizę realizacji uchwał rady Miejskiej za I półrocze 2016 r. Komisja po zapoznaniu się z powyższym uwag nie wnosi.


Ad. 7.

Komisja przeprowadziła analizę projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Po zapoznaniu się z powyższym, członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

 

Ad. 8.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z pismami, które wpłynęły na obrady Komisji.

 

Ad. 9.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej wnioskuje o wprowadzenie na najbliższe obrady Rady Miejskiej punktu, dotyczącego przeprowadzonej kontroli funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.


Ad. 10.

Przewodniczący Komisji po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach.

 

Na tym posiedzenie zakończono.


Protokołował

Andrzej Rogowski                                          Przewodniczący Komisji


                                                                            Andrzej Rogowski
ZP

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane