W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół nr 23/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w dniu 24 maja 2016 r.

Protokół nr 23/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Policach
w dniu 24 maja 2016 r.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Kontynuacja prac dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Police za rok 2015 i sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, wysłuchanie Burmistrza Polic pana Władysława Diakuna oraz Skarbnika Polic pana Janusza Zagórskiego.
  5. Przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polic absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2015 r.
  6. Prezentacja projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za rok 2015 r.
  7. Prezentacja projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polic absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2015 r.
  8. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1.

Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył obradom pan Andrzej Rogowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach, na podstawie listy obecności stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji.

 

Ad. 2.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad 3.

Przewodniczący komisji zaproponował przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia zespołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.

Członkowie komisji kontynuowali prace nad analizą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Police za rok 2015 i sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, jednocześnie wysłuchali wyjaśnień Burmistrza Polic i Skarbnika Gminy. Po dogłębnej analizie powyższego, członkowie Komisji pozytywnie odnieśli się do prezentowanych tematów.

 

Ad. 5.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprezentował wniosek w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polic absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2015r. Wniosek w głosowaniu jawnym, został przyjęty jednogłośnie (tj. za głosowało – 5 radnych, wstrzymujących się – 0 i przeciw – 0), (wniosek w załączeniu)


Ad. 6.

Prezentowany przez Przewodniczącego Komisji projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za rok 2015r. w głosowaniu jawnym, został przez członków Komisji pozytywnie zaopiniowany (za głosowało – 5 radnych, wstrzymało się od głosu – 0, przeciwnych było – 0 głosów), (projekt uchwały w załączeniu).


Ad. 7.

Prezentowany przez Przewodniczącego Komisji projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2015r w głosowaniu jawnym, został pozytywnie zaopiniowany (tj. za głosowało – 5 radnych, wstrzymujących się było – 0 głosów i przeciw – 0 głosów), (projekt uchwały w załączeniu).


Ad. 8.

Członkowie komisji zapoznali się z pismami, które wpłynęły pod obrady komisji.


Ad. 9.

Wolnych wniosków nie stwierdzono.

 

Ad. 10.

Przewodniczący Komisji po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach.Na tym posiedzenie zakończono.Protokołował

Andrzej Rogowski                                          Przewodniczący Komisji


                                                                            Andrzej Rogowski
ZP

Powiadom znajomego