W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 31 maja 2016 roku


 Protokół Nr XIX/2016


z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 31 maja 2016 roku-   stan radnych Rady Miejskiej                                                                - 21


-   obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                 - 21

    nr 3 do protokołu


-   nieobecnych                                                                                          - 0


Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.


PRZEBIEG OBRAD


Pkt - 1 -     Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył XIX sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 20 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.


 

Pkt - 2 -     Przedstawienie porządku obrad.

 

Radni nie zgłosili uwag i wniosków do porządku obrad.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał porządek obrad.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 26 kwietnia 2016 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Police na lata 2016 – 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego numer 11 przy ul. Józefa Piłsudskiego numer 10 w Policach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego numer 7 przy ul. Rycerskiej numer 13 w Policach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny  sołectw zgłoszonych do konkursu „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police” w 2016 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego w Policach Szkoły Filialnej w Przęsocinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad partycypacji Gminy Police w 2016 roku w kosztach wykonania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. w Policach obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekłończycy niezbudowanej nieruchomości określonej numerem działki 490/7 o pow. 0,5686 ha z obrębu ewidencyjnego Niekłończyca wraz z jednoczesnym ustaleniem ceny sprzedawanej nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

 

Pkt - 3 -     Rozpatrzenie uwag do protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 26 kwietnia 2016 roku.


Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.


O godzinie 914 przybyła radna E. Jaźwińska, w sesji uczestniczy 21 radnych.Pkt - 4 -     Sprawozdanie z pracy Burmistrza.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun.


Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

 

Głos w dyskusji zabrali: radny M. Różycki, burmistrz Wł. Diakun.

 

Przewodniczący Rady W. Król złożył życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który miał miejsce 27 maja.

Odczytał listy które z tej okazji otrzymał od Zarządu Starostwa Powiatowego w Policach, a także od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które stanowią załączniki nr 7 i 8 do protokołu.


 

Pkt - 5 -     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.


Skarbnik Gminy J. Zagórski przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radny G. Ufniarz powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów Gminnych jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię dla przedłożonego projektu zmian budżetu i w budżecie.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XIX/186/2016 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

 

Pkt - 6 -     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016 – 2024.


Skarbnik Gminy J. Zagórski przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radny G. Ufniarz podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały Komisja Budżetu i Finansów Gminnych jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię na temat przedstawionego projektu związanego ze zmianami w wieloletniej prognozie finansowej.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XIX/187/2016 stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

 

 

Pkt – 7 -     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego numer 11 przy ul. Józefa Piłsudskiego numer 10 w Policach.


Naczelnik Wydz. GG Z. Bobrowicz omówiła projekt powyższej uchwały.


Radny G. Ufniarz przedstawił i uzasadnił opinię Komisji Budżetu i Finansów Gminnych, która nie jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię dla tej uchwały.


Głos w dyskusji zabrali: radny M. Dolak, naczelnik Wydz. GG Z. Bobrowicz.


Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XIX/188/2016 stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

 

 

Pkt – 8 -     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego numer 7 przy ul. Rycerskiej numer 13 w Policach.

 

Naczelnik Wydz. GG Z. Bobrowicz omówiła projekt powyższej uchwały.


Radny G. Ufniarz przedstawił i uzasadnił opinię Komisji Budżetu i Finansów Gminnych, która nie jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię dla tej uchwały.

 

Głos w dyskusji zabrali: radny K. Kowalewski.

 

Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XIX/189/2016 stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

 

 

Przerwa w obradach 15 minutPkt – 9 -     Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny sołectw zgłoszonych do konkursu „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police” w 2016 roku.


Sekretarz Gm. A. Komor omówiła projekt powyższej uchwały.


Przewodniczący W. Król zgłosił kandydatury z poprzedniej komisji, która dokonywała oceny sołectw w roku 2015 a są to panowie radni: A. Rogowski, W. Gaweł i K. Kowalewski oraz zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury?

 

Radny A Rogowski wyraził zgodę.


Radny W. Gaweł wyraził zgodę.


Radny K. Kowalewski wyraził zgodę.


Radni nie zgłosili więcej kandydatów.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XIX/190/2016 stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.Pkt – 10 -   Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego w Policach Szkoły Filialnej w Przęsocinie.


Naczelnik Wydz. OK W. Stefański omówił projekt powyższej uchwały.


Radny W. Kosiorkiewicz oświadczył, że Komisja Oświaty Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XIX/191/2016 stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.


 

Pkt – 11 -   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad partycypacji Gminy Police w roku 2016 w kosztach wykonania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.


Z-ca Naczelnika Wydz. OŚ P. Biegu przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radny G. Ufniarz przedstawił stanowisko Komisji Budżetu i Finansów Gminnych, która wyraziła pozytywną opinię dla projektu tej uchwały.

 

Radny M. Michalak powiedział, że Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii również wyraża pozytywną opinię dla tego projektu uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XIX/192/2016 stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.

 

 

Pkt – 12 -   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu
Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. w Policach obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police.


Z-ca Burmistrza M. Greinert przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radny M. Michalak przedstawił stanowisko Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii, która wyraziła pozytywną opinię dla tego projektu uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XIX/193/2016 stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.

 

 

Pkt – 13 -   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekłończycy niezabudowanej nieruchomości określonej numerem działki 490/7 o pow. 0,5686 ha z obrębu ewidencyjnego Niekłończyca wraz z jednoczesnym ustaleniem ceny sprzedawanej nieruchomości.


Naczelnik Wydz. GG Z. Bobrowicz omówiła projekt uchwały.


Burmistrz Wł. Diakun przedstawił okoliczności i uzgodnienia poczynione w sprawie podjęcia projektu powyższej uchwały.


Radny M. Michalak przedstawił stanowisko Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii, która pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Dodał, że głosowanie nie było jednogłośne, radna G. Pawłowska nie brała udziału w głosowaniu ze względu na to, że jest mieszkanką Niekłończycy.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 2 radnych


W głosowaniu wzięło udział  radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XIX/194/2016 stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.

 

 

 

Pkt - 14 –   Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

 

Przewodniczący Rady W. Król powiedział, że projekt uchwały przedkłada Klub Radnych Wspólnota Samorządowa „Gryf XXI”, więc jako przewodniczący Klubu przedstawił powyższy projekt.

 

Radny W. Kosiorkiewicz poinformował, że Komisja Oświaty Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy jednym głosie przeciwnym.

 

Głos w dyskusji zabrali: radny M. Różycki, przewodniczący W. Król, radny M. Dolak.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

 

Uchwała Nr XIX/195/2016 stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.

 

 

Pkt – 15 -   Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt – 16 -   Wolne wnioski.


Radna Z. Hlek – „Mieszkańcy Przęsocina chcieliby bardzo serdecznie podziękować Panu Sebastianowi Staszkiewiczowi – naczelnikowi wydziału GKM, który podjął bardzo pilną decyzję o przełożeniu kostki brukowej i obniżeniu krawężnika przy świetlicy Rady Sołeckiej w Przęsocinie. Dziękuję też pracownikom TransNet-u, którzy wykonali tą usługę. Mieszkańcy są zachwyceni pracą, zrobili to bardzo dobrze i bardzo szybko. Dziękuję również za wykoszenie placów, też mieszkańcy chcieli podziękować pracownikom, którzy bardzo dobrze też wykonali swoją pracę, nie mają żadnych zastrzeżeń”.


Radny K. Kowalewski – „W okresie międzysesyjnym złożyłem cztery interpelacje dotyczące postawienia kurtyny wodnej na plaży w Trzebieży, dotyczącą postawienia stojaka na rowery na Starym Mieście, dotyczącą postawienia kontenera za SP 8 na śmieci i dotyczącą przystani miejskiej w kwestii kajaków. W sprawie trzech pierwszych interpelacji odpowiedź była pozytywna, otrzymałem, że tak powiem sprawa została załatwiona pozytywnie, za co oczywiście dziękuję. Jednak w przypadku kajaków i przystani miejskiej odpowiedź była taka jakby wymijająca. Tak się domyślam teoretycznie, że temat jako gmina sobie odpuszczamy i nie ma perspektywy jakiejś, żeby ona się otworzyła na potrzeby sportowe mieszkańców, żeby z jakimiś usługami wyszła. Temat będę drążył w późniejszym okresie. Jednak za te trzy poprzednie dziękuję, na tą czwartą liczę jednak, że coś się uda więcej zrobić niż temat odłożyć na nie wiadomo kiedy”.


Przewodniczący Rady W. Król powiedział, że pan radny dostał odpowiedź na tą interpelację w sprawie przystani.


Radny K. Kowalewski – „Tak też powiedziałem”.


Przewodniczący RM W. Król – „Tak żeby nie było wrażenia, że nie dostał Pan radny odpowiedzi”.


Radny K. Kowalewski – „Dostałem wymijającą”.


Przewodniczący RM W. Król – „Nie wymijającą, tylko też pokazującą koszty jakie są, jakie koszty się za tym ciągną. Ale wart jest podkreślenia ten wniosek pana radnego w sprawie tych stojaków na rowery, bo też bardzo interesujący pomysł wniósł do mnie pan radny Piotr Diakun, który postuluje postawienie też stojaków na rowery przed wszystkimi polickimi szkołami. Uważam, że to jest niesamowicie celowe i do wzięcia pod uwagę przy konstruowaniu budżetu  w następnym roku, bo co raz więcej młodych ludzi jeździ rowerami, zachęcamy do tego i warto się nad tym pochylić, co nie wyklucza wniosku pana radnego, jeśli chodzi o Trzebież”.


Radny K. Kowalewski – „Co ciekawe, pochwalę się, jako że pomysł jak najbardziej mi się podoba, to pochwalę się, że w latach ubiegłych jeden taki stojak ufundowałem przed filią szkoły nr 8”.


Radny M. Dolak – „Moje pytanie dotyczy decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej, która unieważniła nam uchwałę w sprawie gminnego programu dofinansowania budowy altan śmietnikowych, pytanie moje brzmi, czy będziemy w tej sprawie jeszcze coś robili, czy po prostu temat ten upada i nie będzie miał swojego dalszego ciągu”.


Naczelnik Wydz. OK W. Stefański odnosząc się spraw poprzednich.

- „Jednym z celów, który sobie stawiały polickie szkoły w tym roku było propagowanie dojazdu do szkół rowerami i to staramy się robić z większym, czy mniejszym skutkiem. Ale też chciałem powiedzieć, że już w zasadzie we wszystkich szkołach są stojaki, ale warto byłoby żeby było ich więcej, gdy więcej uczniów będzie chciało dojeżdżać do tych szkół rowerami. Myślimy o tym, szkoły sukcesywnie zakupują, także przedszkole, takie stojaki ustawiają przed swoimi placówkami”.


Radny G. Ufniarz – „Panie Burmistrzu zwracam się z prośbą o dokonanie drobnego przeglądu ścieżek rowerowych i przycięcie zieleni, gdyż np. na ścieżce rowerowej wzdłuż ulicy Tanowskiej krzaki się tak rozrosły, że co wyżsi cykliści, a do takich ja należę bez kasku nie pojadą, bo inaczej głowę rozbiją.

Po prostu drzewa rosną, krzaki wchodzą nad ścieżkę.

Chciałem również podziękować za prace wykonane na „starej” Dąbrówce, jednocześnie chciałbym poprosić o to, aby zajrzeć do fontanny pomiędzy Zamenhofa a Wyszyńskiego, bo tam już mnóstwo dzieciaków się bawi w te ciepłe dni, a tam te fontanny, coś tam pozatykane jest, bo niektóre działały trochę źle.  Jeszcze dwie prośby, jedna o to, aby pamiętać przy naprawach cząstkowych dróg o drodze dojazdowej do Targowiska Miejskiego od strony Bankowej 11, bo tam jest taka dziura przy tej strefie wyładowczej i to trochę przeszkadza. No i też delikatnie upominam się o załatanie dziur na Bohaterów Westerplatte”.


Radna G. Pawłowska – „Na ubiegłej sesji zgłosiłam problem z wiatą w Dębostrowie, tutaj pan Staszkiewicz, co jest mi przykro, bo nie mogę mu dzisiaj podziękować za tą wiatę, ponieważ tej wiaty nie ma. Mam nadzieję, że za miesiąc podziękuję panu Staszkiewiczowi, bo ją już postawi”.


Radny A. Rogowski – „Chciałbym podziękować Straży Miejskiej i Policji Powiatowej za natychmiastową reakcję, podjęcie takich działań zagrażających zdrowiu i życia w szczególności dzieci, chodzi o kwestię stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Piaskowej. Myślę, że przyszedł czas, żeby rozważyć możliwość, a właściwie powinno się rozważyć taką możliwość zamontowania jakiegokolwiek monitoringu, ponieważ coraz częściej, coraz więcej jest takich zdarzeń, gdzie wpadają, bo to inaczej nie można nazwać, wpadają po spożyciu alkoholu pijane osoby. Tam są przeprowadzane treningi z dziećmi, było takie zagrożenie. Z drugiej strony przy skateparku siedzi młodzież, bo to nie dorośli, tylko młodzież, określając ich wiek między 13 a 15 lat, palący coś tam w butelkach, ja nie za bardzo się orientuję co to jest, ale coś tam „jarają” sobie w tych butelkach, więc uważam, że i tu nie mam żadnych pretensji do
patroli policyjnych czy Straży Miejskiej, ponieważ one przyjeżdżają i na każde wezwanie natychmiast są. Natomiast uważam, że powinno się rozważyć zamontowanie jakiegokolwiek monitoringu, żeby mieć pełny wgląd do tego i natychmiast reagować”.


Radny Z. Kołacki – „Panie Burmistrzu wczorajsze opady deszczu, które nawiedziły naszą gminę m. in. Tanowo dość mocno ulice 30-lecia, Zwycięstwa, Wojska Polskiego, wieczorem o godzinie 1830 – 19-tej zostałem wezwany w rejon tych ulic, sam pomagałem mieszkańcom opróżnić wodę z ulicy Wojska Polskiego. Prośba jest taka, że mamy na ten cel pieniądze w budżecie, jak  najszybsze rozpoczęcie prac nad tym odwodnieniem, bo sprawdzając pozostałe ulice, które w zeszłym roku zostały zrobione, był tam spokój i porządek. Także myślę, że tutaj by trzeba było jak najszybciej przystąpić do wykonania tego
odwodnienia tych ulic, bo naprawdę, jeszcze jedna ulewa i będziemy wzywali straże i zalewane będą następne ulice.

Korzystając z okazji chciałem podziękować TransNet-owi za sprawne wycięcie traw na terenie sołectwa”.


Radny P. Diakun – „Chciałem doprecyzować to co powiedział Pan Przewodniczący oraz Pan Naczelnik Wydziału Oświaty, głównie chodziło mi o wiaty rowerowe w szkołach, nie tylko stojaki, aby ewentualnie zrobić taką inwentaryzację w szkołach, gdzie takie wiaty już są i również gdzie ich niema i wtedy ewentualnie by można było takim programem objąć wszystkie szkoły w gminie Police.

Druga sprawa dotyczy toalety publicznej w Policach. Rada Osiedla nr 7 oraz mieszkańcy osiedla Anny Jagiellonki wyrazili taką potrzebę budowy na tym osiedlu toalety miejskiej”.


Przewodniczący Rady W. Król – „To też jest bardzo ważny temat, bo społeczeństwo się starzeje i ludzie mają problemy z poruszaniem się po mieście. Nasze miasto nie ma tylu restauracji, kawiarni gdzie można by było wejść za potrzebą, także musimy to wziąć pod uwagę”.


Radny G. Ufniarz – „W części miasta zniknęły wiaty przystankowe, chciałem zapytać co się z nimi dzieje?”


Naczelnik Wydz. GKM S. Staszkiewicz – „Tak zgadza się, że zginęło 15 sztuk wiat przystankowych, ale to związane jest z tym, że mamy od zeszłego roku zmagazynowane nowe wiaty, te które uważaliśmy, że są w najgorszym stanie przystępujemy do wymiany. Musimy przygotować najpierw fundamenty pod te wiaty i dopiero będziemy je ustawiać”.


Radna K. Seweryńczyk – „Mieszkańcy, zwłaszcza seniorzy proszą, żeby  ustawić więcej ławek przy ulicach, przy przejściach, zwłaszcza na Roweckiego, żeby takie były, bo idąc nieraz chcą odpocząć, bo są zmęczeni i nie mają gdzie sobie usiąść.

Jeszcze jedna sprawa, była w „Izybarze” i właściciel prosił jeśli to możliwe, aby zrobić jakieś ograniczenia ruchu, spowalniacze, bo jest tam kawałek tylko drogi asfaltowej na ulicy Starzyńskiego, a potem już taka droga polna. Pędzące samochody, wjeżdżając na tą drogę przy „Izybarze” powodują, że jest bardzo dużo kurzu i cały ten zakład w tumanach kurzu jest ciągle. Jeżeli to możliwe to bardzo proszę”.

 

Radny Wł. Kosiorkiewicz – „Jak już tak wszyscy dziękują, Panie Burmistrzu, to i ja pozwolę sobie Panu też podziękować w imieniu Komisji Kultury, Oświaty i Sportu za wyrażenie zgody na zakup tzw. „liarium” dla Szkoły Podstawowej
w Tanowie”.

 

Radny W. Gaweł – „Chciałbym prosić o wsparcie całą Radę, ponieważ jak pamięcią sięgam i deklaracje każdy składał co chciałby zrobić dla społeczeństwa Polic – to wszyscy mówili, że będą mówić i pracować na rzecz ochrony środowiska, a szczególnie na temat rzeki Łarpii. Proszę Państwa kolejne pismo jako stowarzyszenie ekologiczne, dostaliśmy takie brzydkie od Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji, mówiące o tym, że prac nie będzie robionych takich ogólnych, pogłębianie, oczyszczanie, ale będą tam jakieś prace konserwacyjne.

W czym rzecz, może to byłoby chwalebne tylko, że taką samą sytuację, taką samą odpowiedź mieliśmy w roku ubiegłym i w roku ubiegłym powiedziano nam i teraz też, że będą prace robione w drugim półroczu. Potem się okazało, że do przetargu nikt nie stanął, boję się że w tym roku znowu powtórzy się sytuacja, ponieważ przedsiębiorcy mają już portfele zamknięte i na drugie półrocze nikt się nie zgłasza. My znów stoimy w miejscu i tu chciałbym prosić radę i pana burmistrza o wsparcie u pana marszałka, bo te pisma kierujemy do pana marszałka, potem oczywiście marszałek przesyła to gdzie indziej do bezpośredniego wykonawcy, żeby Police odwróciły się z powrotem do rzeki, a nie odganiać takimi pismami, takimi odpowiedziami i nasze inwestycje i tak dalej. Za chwilę ta przystań będzie zupełnie niepotrzebna, nad którą pracujemy, trakt spacerowy będzie też nie potrzebny, bo ta rzeka nam zarośnie, przepływu nie będzie, tylko będzie normalnym stojącym ściekiem, czego się najbardziej  obawiamy.

Druga sprawa to liczyliśmy na to, że załapiemy się na jakieś oświetlenie  i przyłącze wodne do naszej przystani na Dębowej, bo przecież informujemy, że mamy ten 16-go lipca Międzynarodowy Spływ Kajakowy i w tej sytuacji nie mogąc czekać przenosimy całą imprezę, tutaj będziemy jeszcze rozmawiać
z panem dyrektorem OSiR-u, bo już rozmawialiśmy z Brasem, na teren przystani przy ulicy Konopnickiej. Nie chcemy się po prostu przed Niemcami wstydzić, tam nie mamy światła, nie mamy wody i nie mamy tylu toalet, a przyjedzie co najmniej 30 kajakarzy niemieckich, a nie chcielibyśmy narazić się na szwank. Dziękuję bardzo i liczę na Państwa wsparcie i dobre myśli”.


Radny Wł. Kosiorkiewicz – „Korzystając z okazji chciałbym zaprosić wszystkich do udziału, ewentualnie kibicowania w dniu 5 czerwca o godzinie 10-tej rano nastąpi na stadionie przy ulicy Piaskowej start do XXVIII Ogólnopolskiego Biegu Policka Piętnastka”.


Radny K. Kowalewski – „Chciałbym pogratulować Komendantowi Straży Miejskiej za podjęcie skutecznej interwencji i usunięciu nielegalnego wysypiska opon przy ścieżce rowerowej na Starym Mieście przy ulicy Starzyńskiego. Temat był od dłuższego czasu nie do ruszenia, Komendant go załatwił w około trzy tygodnie, miesiąc. Gratuluję!”


Pkt – 17 -   Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady W. Król poinformował Wysoką Radę, że następna sesja będzie 21 czerwca tego roku.

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i o godzinie 1110 ogłosił zakończenie XIX sesji Rady Miejskiej w Policach.
Protokołowała:

Zofia Pasik                                                       Przewodniczący Rady

 

                                                                                 Witold Król

Powiadom znajomego