W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Żłobku w Policach w 2016 roku

Nr kontroli: R.1711.01.06.2016

Gospodarka finansowo-księgowa za 2015 r.

Miejski Żłobek w Policach

Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia                       


Rewident Urzędu Miejskiego w Policach w dniach od 19 kwietnia do 13 maja 2016 roku przeprowadził w Miejskim Żłobku w Policach kontrolę w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, zaciągania zobowiązań, przekazywania dochodów budżetowych do jednostki nadrzędnej oraz sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2015 r.

Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.01.06.2016 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.21.2016 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 02 czerwca 2016 r.

Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.22.2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.

Kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2015 r. objęła wydatki na łączną kwotę 8.343,49 zł.


W trakcie kontroli stwierdzono, że:

1) Pod datą 30.12.2015 r. błędnie na koncie 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” zamiast na 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” została zaksięgowana operacja związana z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. w kwocie 73.069,36 zł, która jest wydatkiem roku następnego (dok księgowy nr 201 poz. 94). Zapisy art. 5 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. t.j. nr 1144) wskazują, że Wynagrodzenie roczne wypłaca się (…) nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie”, a opis do konta 998 prezentowany w załączniku nr 3 do rozporządzenia MF z dnia 05.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, że „konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego”, „na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym”.

2) Część pobranych przez jednostkę w 2015 roku dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego o łącznej wartości 1.123,45 zł nieterminowo przekazano na rachunek budżetu (opóźnienia wynosiły od 3 do 15 dni), czym naruszono wytyczne określone w piśmie Skarbnika Gminy Police z dnia 28.06.2010 r. nr FN.JŚ.3014-64/10, w którym ustalono, że zgromadzone dochody jednostki zobowiązane będą przekazywać piętnastego i ostatniego dnia danego miesiąca[1]. Nie stanowi to jednak przesłanki wskazującej na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gdyż kwota tych dochodów nie przekroczyła łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej (tj. 2.917,14 zł w 2015 roku).


Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce:

1) Ewidencjonowanie na koncie 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” wyłącznie zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego, natomiast naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, będącego wydatkiem roku następnego na koncie 999 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia MF z dnia 05.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Terminowe przekazywanie na rachunek budżetu wszystkich pobieranych dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Zarządzeniu nr 338/2015 Burmistrza Polic z dnia 31.12.2015 r.
[1] Aktualnie obowiązuje Zarządzenie nr 338/2015 Burmistrza Polic z dnia 31.12.2015 r.

Powiadom znajomego