Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceReferent w Wydziale Ochrony Środowiska

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

BURMISTRZ  POLICE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY      

w Urzędzie Miejskim w Policach

Referent  w Wydziale Ochrony Środowiska

 

1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

  1. Przygotowywanie projektów planów  dochodów i wydatków pochodzących ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z rozliczaniem ww. środków, przygotowywanie sprawozdań okresowych.
  2. Prowadzenie spraw związanych z budżetem Wydziału Ochrony Środowiska
  3. Sporządzanie sprawozdań GUS i innych instytucji w zakresie prac Wydziału.
  4. Prowadzenie prac związanych z programem ochrony środowiska i ochroną powietrza.

2.Warunki pracy na stanowisku

Częste kontakty z interesantami oraz pracownikami Urzędu, praca  na pełny etat

w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2016r. nie przekroczył 6%. 

 

3. Wymagania niezbędne:

1)    wykształcenie wyższe,

2)    znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów powiązanych, ustawy o samorządzie gminnym,

3)    znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych,

4)    znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

5)    pełna zdolność do czynności prawnych,

6)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)    biegła obsługa komputera z oprogramowaniem MS Office (Word, Excel, Power Point),

8)    obsługa urządzeń biurowych.

Wymagania pożądane

1)    umiejętność analizy i syntezy informacji,

2)    umiejętność  działania w sytuacjach stresowych,

3)    aktywne i samodzielne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa,

4)    dbałość o szczegóły, terminowość i odpowiedzialność,

5)    umiejętność pracy w zespole,

6)    zdolność i chęć szybkiego uczenia się nowych zagadnień,

7)    umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem,

8)    wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

5. Wymagane dokumenty:


     1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

     2) list motywacyjny,

     3) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

     4) wypełniony kwestionariusz osobowy**,

     5) kserokopie świadectw pracy,

     6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

     7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych                                        

         i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego

         lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

     9)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych/Dz.U. z 2014r., poz.1202/.Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do   14.11.2016r.  do godziny 15.00

/liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/.

pod adresem :Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent  w Urzędzie Miejskim w Policach  w Wydziale  Ochrony Środowiska”


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij