Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceInspektor w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

BURMISTRZ  POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY      
w Urzędzie Miejskim w Policach
Inspektor w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej

 

1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

 • Realizacja projektów promocyjnych / przygotowanie, składanie wniosków, ewaluacja i rozliczenie/.
 • Przygotowywanie sprawozdań, materiałów i organizacja spotkań grup roboczych i wizyt delegacji z  Niemiec.
 •  Tłumaczenie w ramach spotkań grup roboczych i podczas wizyt delegacji z Niemiec.
 • Tłumaczenie w ramach realizacji projektów promocyjnych w języku polsko-niemieckim.
 • Współpraca z partnerami polskimi i niemieckimi w ramach projektów promocyjnych.
 • Współpraca , bieżąca korespondencja, kontakty i spotkania z partnerami

i instytucjami z Ukrainy, Białorusi, Litwy i  Grecji.

 • Udział w organizowaniu transgranicznych imprez o charakterze promocyjno-kulturalnym.
 • Organizacja wizyt zagranicznych, obsługa i współpraca z miastami partnerskimi.
 • Współpraca z mediami.

 

2.Warunki pracy na stanowisku

Częste kontakty z interesantami oraz pracownikami Urzędu, praca  na pełny etat

w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo , obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych. Termin zatrudnienia   sierpień 2019r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w marcu 2019r. nie przekroczył 6%.

 

3. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe – Germanistyka, niemiecki C1 /C2.
 • Minimum 5 lata doświadczenia zawodowego .
 • Biegła znajomość  języka niemieckiego, doświadczenie w  tłumaczeniach pisemnych.
 • Umiejętność tłumaczenia konsekutywnego.
 • Biegła obsługa komputera z oprogramowaniem MS Office (Word, Excel).
 • Znajomość programów unijnych /INTERREG,FMP / .
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Obsługa urządzeń biurowych.

4. Wymagania pożądane

 •  Minimum 5 lat pracy przy projektach unijnych.
 • Dyspozycyjność, zaangażowanie.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Aktywne i samodzielne podejście do rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

5. Wymagane dokumenty:


     1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

     2) list motywacyjny,

     3) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

     4) wypełniony kwestionariusz osobowy**,

     5) kserokopie świadectw pracy,

     6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

     7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego ( formularz w załączniku).

     9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych/Dz.U. z 2018r., poz.1260 z późn. zm./.


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do   10.05.2019r.  do godziny 15oo

/liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd pod adresem :

Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor

 w Urzędzie Miejskim w Policach  w Wydziale  Promocji i Współpracy Zagranicznej”.


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.


** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

 

 

6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Polic
  72-010 Police,
  ul. Stefana Batorego 3
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
 3. dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit.a )  i c)  RODO ,           art. 22¹   § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.917 z poźn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

Załączniki

wynik naboru doc, 30 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij