W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceGłówny księgowy

XML

Treść

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego.
1. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie , ul. Szczecińska 31 tel. 91 3 126-624.
2. Stanowisko: główny księgowy.
3. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo.
4. Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2018 r.
5. Wymagania niezbędne:
 
1) wykształcenie:  
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
2)  znajomość zagadnień z zakresu: finansów publicznych, zasad rachunkowości, klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,
3)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4)  brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
5)  dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
 
6. Wymagania pożądane:
1)  3 letni staż pracy w służbach finansowo – księgowych jednostek lub zakładów budżetowych,
2)  posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności: komunikatywność,  operatywność, zdolność analitycznego myślenia, pracy w zespole, dobra organizacja własnej pracy, rzetelność, punktualność.
 
7. Główne zadania:
1)  prowadzenie ksiąg rachunkowych,
2)  rozliczanie finansowe placówki związane z jej działalnością,
3)  sporządzanie dokumentacji rachunkowej,
4)  przyjmowanie i kontrolowanie dokumentacji rachunkowej,
5)  archiwizowanie dokumentacji finansowej,
6)  rozliczanie inwentaryzacji majątku szkoły ,
7)  sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań,
8)  analizowanie wykorzystywania środków budżetowych,
9)  wy­­konywanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
10) obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla zatrudnionych w placówce pra­cowników, rozliczanie deklaracji ZUS, US.
11) ewidencjonowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
12) przygotowywanie projektu planu finansowego szkoły,
13) kontrolowanie operacji finansowych oraz legalności dokumentacji finansowej,
14) nadzorowanie pod względem poprawności prawnej zawieranych przez szkołę umów, skutkujących zobowiązaniami finansowymi placówki ,
15) monitorowanie zgodności dokonywanych przez szkołę wydatków z ustawą
o zamó­wie­niach publicznych,
16) nadzorowanie poprawności wykonywanych przez innych pracowników zadań zwią­zanych z rachunkowością,
17) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów związanych z finansami i rachun­kowością.
 
8. Wymagane dokumenty:
1)  list motywacyjny,
2)  życiorys (CV),
3)  kserokopie dokumentów/dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4)  kwestionariusz osobowy,
5)  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
6)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7)  oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
8)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
9)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)
 
9. Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 09.02.2018 r.
     na adres: Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo
 
     w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
   „Nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Szkole Podstawowej
     im.  Jerzego Noskiewicza w Tanowie”
 
 
10. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
 
11. Oferty, które wpłyną do Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie po terminie nie będą rozpatrywane.
 
12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicach ogłoszeniowych Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie  
 
 
 
 
Data wygaśnięcia: 09.02.2018 r.
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Ogłoszenie doc, 46 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane