W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceGłówny księgowy

XML

Treść

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego.

1. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie , ul. Szczecińska 31 tel. 91 3 126-624

2. Stanowisko: główny księgowy.

3. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo.

4. Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2017 r.

5. Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie:
   a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
   b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
  2) znajomość zagadnień z zakresu: finansów publicznych, zasad rachunkowości, klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,
  3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
  5) dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,

6. Wymagania pożądane:
  1) 3 letni staż pracy w służbach finansowo – księgowych jednostek lub zakładów budżetowych,
  2) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności: komunikatywność, operatywność, zdolność analitycznego myślenia, pracy w zespole, dobra organizacja własnej pracy, rzetelność, punktualność.

7. Główne zadania:
1) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
2) rozliczanie finansowe placówki związane z jej działalnością,
3) sporządzanie dokumentacji rachunkowej,
4) przyjmowanie i kontrolowanie dokumentacji rachunkowej,
5) archiwizowanie dokumentacji finansowej,
6) rozliczanie inwentaryzacji majątku szkoły ,
7) sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań,
8) analizowanie wykorzystywania środków budżetowych,
9) wykonywanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
10) obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla zatrudnionych w placówce pracowników,
rozliczanie deklaracji ZUS, US.
11) ewidencjonowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych,
12) przygotowywanie projektu planu finansowego szkoły,
13) kontrolowanie operacji finansowych oraz legalności dokumentacji finansowej,
14) nadzorowanie pod względem poprawności prawnej zawieranych przez szkołę umów,
skutkujących zobowiązaniami finansowymi placówki ,
15) monitorowanie zgodności dokonywanych przez szkołę wydatków z ustawą
o zamówieniach publicznych,
16) nadzorowanie poprawności wykonywanych przez innych pracowników zadań związanych
z rachunkowością,
17) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów związanych z finansami i rachunkowością.

8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów/dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4) kwestionariusz osobowy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni
z praw publicznych,
9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

9. Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 22.12.2017 r.
na adres: Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie , ul. Szczecińska 31 ,
72-004 Tanowo
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Szkole Podstawowej
im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie”

10. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu
naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym
informowani.

11. Oferty, które wpłyną do Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie po
terminie nie będą rozpatrywane.

12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicach ogłoszeniowych Szkoły
Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie


Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 361 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane